15 af 23 byrådsmedlemmer giver grønt lys for et nyt friplejehjem i Nørager

0

Der er glæde i Nørager: Initiativtagerne forventer at have et helt nyt friplejehjemklart i løbet af få år, på den plads, som bliver ledig, når den nye administrationsbygning er taget i brug, og når det nuværende rådhus er væltet. Efter en længere debat på byrådsmødet i sidste uge, viste en afstemning, at 15 byrådsmedlemmer giver grønt lys til et forslag fra Jeppe Ugilt Hansen, Venstre, mens 8 stemte imod.

Det var byrådsmedlem Jeppe Ugilt, der på vegne af Venstre foreslog, at kommunen bakker op om det projekt, som en arbejdsgruppe har arbejdet med nogle måneder, og som nu er klar til iværksættelse.
– Godt nok har kommunen ingen kompetence til at blande sig i, om der er nogen, der vil opføre et friplejehjem, men da vi i arbejdsgruppen har et ønske om, at det kommende friplejehjem kan opføres på den plads, der bliver ledig, når det nuværende rådhus væltes, har vi haft behov for en positiv holdning fra kommunens side, og den har vi nu fået, siger en tilfreds Jeppe Ugilt til Vores Avis.

Tog sagen i egen hånd
De 15, der stod bag beslutningen, var Venstre (som forslagsstiller), Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Rebildlisten samt Søren Søe. De otte modtsnadere er Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og SF.
Projektet for et friplejehjem er udviklet af en borgergruppe, der består af Jeppe Ugilt samt Johnni Kristensen og Søren Christensen, begge Nørager, som har arbejdet på projektet i nogle måneder.
– Ideen om et friplejehjem skal ses på baggrund af, at byrådet konstant har skabt usikkerhed om det nuværende plejehjems fremtid, siger Johnni Kristensen fra projektgruppen og fortsætter: – Da byrådet så i december sidste år besluttede endnu engang at beskære Nørager Plejehjem, og hvor det endda skete ved, at et par byrådsgrupper løb fra et tidligere tilsagn et halvt år tidligere om at garantere plejehjemmets fremtid, syntes vi tre, at tiden var inde til at tage sagen i egen hånd.

Lokalplan færdig 1.2.2018
Samtidig med, at byrådet udtalte sig positivt om projektet, blev det besluttet, at forvaltningen inden næste byrådsmøde skal udarbejde et notat om mulige afledte opgaver for Rebild Kommune, og at teknik- og miljøforvaltningen på førstkommende møde i maj skal fremlægge en tidsplan for planarbejdet, der muliggør en endelig godkendt lokalplan senest 1. februar 2018.
– Vi håber hermed, at planlægningen kan køre så hurtigt, at vi allerede i begyndelsen af det kommende år kan ansøge om andel i Socialministeriets kvote for friplejeboliger, og at byggeriet så kan gå i gang i slutningen af 2018 eller begyndelsen af 2019,lyder det fra Jeppe Ugilt, som er glad og tilfreds med det store byrådsflertals positive holdning til projektet..

30-35 plejehjemspladser -med kommende støttekreds
Friplejehjemmet i Nørager forventes at få 30-35 pladser.
Arbejdsgruppe på tre medlemmer vil iøvrigt hurtigst blive udvidet med et par medlemmer mere, da der ligger en betydelig arbejdsopgave, som skal løses, og da man gerne vil fremme projektet mest muligt. Senere, når planerne er mere konkrete, vil der blive indbudt til et orienterende borgermøde, og der vil blive søgt dannet en støttekreds for det nye friplejehjem

Del.

Der er lukket for kommentarer.