Ældrerådet om bl.a. akutpladser og kollektiv trafik

0

Ældrerådet har holdt møde om diverse høringssvar til Rebild Kommunes indsats og fremtidsplaner på området.
På vegne af bestyrelsen fortæller Torben Andersen:

– I vores seneste møde havde vi besøg af de tre hjemmeplejeledere. De gav en udførlig beskrivelse af deres arbejde efter nyorganiseringen – se referatet på ældrerådets hjemmeside, – og det er ældrerådets klare opfattelse, at det går rigtig godt og der er god ledelse af områderne.

Akutpladser en mangelvare
– Vi havde strategi vedrørende det nære sundhedsvæsen i Rebild kommune til høring, og vi har fået indføjet en række kommentarer, blandt andet om sammenhængende forløb i sundhedsvæsnet og krav til god kollektiv trafikdækning. – Vi fik en lang drøftelse af vigtigheden at snarest muligt at få etableret akutpladser i Rebild Kommune. Ældrerådet har tidligere fremsendt en skrivelse til byrådsmedlemmer og sundhedsudvalget om oprettelsen.
– Det er vores klare opfattelse, at akutpladser skal med i budget 2018, og vi håber derfor ikke, at det politiske system søger at få oprettelsen af de nødvendige akutpladser lagt i en ”syltekrukke” i form af yderligere undersøgelser.

Få nu truffet en beslutning.!
– Vi ser meget nødigt en gentagelse af de langvarige processer, der har været omkring Nørager og Rørbæk ældrecentre; – få nu truffet en beslutning, så vi kan få et sammenhængende sundhedsvæsen, som er i stand til at forhindre indlæggelser og til at give den mest effektive pasning og pleje efter sygehusudskrivning. Indlæggelse på sygehus bliver mere og mere kortvarig, så det haster medat komme i gang, både af hensyn til økonomi og borgernes trivsel og sundhed. Vi mener en central placering i kommunen med gode offentlige trafikforbindelser vil være det optimale. På de enkelte ældrecentre vil der – hvis det findes hensigtsmæssigt – fortsat kunne være få aflastningsstuer.
– Kom i gang og lad akutpladser indgå i budget 2018.!!!!

Kollektiv trafik
– Vi havde som nævnt også høring om den kollektive trafik og befordring, og vi finder ikke de foreslåede besparelser hensigtsmæssige. Vi mener, at besparelserne vil ramme de svageste borgere. Ikke alle kan være i et dagcenter hele dagen, hvorfor det er vigtigt at bevare halvdagspladser. Hvis besparelserne gennemføres, vil det blot betyde øgede udgifter til hjemmeplejen og mindre trivsel for de borgere, som ikke fremover vil kunne komme på dagcentret. (Se referatet fra ældrerådets møde)

Økonomi og lægehjælp
– Vi hører også, at ældreområdets økonomi går rigtig godt, og at den tidligere ”opsparede gæld” er ude ved årsskiftet. Det er flot arbejde.
Plejehjemslæger er begyndt på tre ældrecentre, og nu skal der udvælges tre nye ældrecentre. Vi håber, lægerne fortsat er med, da det er en god ordning.

Ældrerådsvalg i november
– Og endelig er der valg til ældrerådet samtidigt med valget til byråd og regionsråd.
– Vi opfordrer alle over 60 år, som har interesser for ældres problematikker, til at stille op som kandidater til valget. Det er et vigtigt og også spændende arbejde. – Og det giver samtidig resultater.

Der vil blive informeret om møder i lokalaviserne.
På ældrerådets vegne
Torben Andersen
ultimo aug. 2017

Del.

Der er lukket for kommentarer.