Ældrerådet i Rebild konstitueret

0

– Tak til alle vælgere, der har stemt til ældrerådet og tak til alle opstillede, – tre kandidater blev ikke valgt, men de er så suppleanter, fortæller Torben Andersen, Skørping, næstformand i Ældrerådet for Rebild Kommune efter konstitueringen.
Ældrerådsvalget i Rebild kommune fik en stemmeprocent på 70,5. Det er færre end i 2013, da den var på 74,7. Men alligevel flot i sammenligning med mange andre kommuner.
Og så er der en glædelig tendens, nemlig at der ved flere kandidater er afgivet en del stemmer også ud over lokalområdet. – Vi har alle vores tilknytningsområde, men vi er repræsentanter for hele Rebild Kommune, noterer Torben Andersen.

Ved det konstituerende møde
blev der valgt formand, næstformand og kasserer:
Formand:Jette Ulstrup Nielsen
Næstformand: Torben Andersen
Kasserer: Anna-Marie Kaufmann Nielsen

Ældrerådets medlemmer repræsenterer hver et ældrecenter i kommunen.
Fordelingen er således:
Henny Fogde Larsen: Terndrup Ældrecenter og Haverslev Ældrecenter.
Torben Andersen: Skørping Ældrecenter.
Henrik Christensen: Bælum Ældrecenter.
Anna- Marie Kaufmann Nielsen: Suldrup Ældrecenter.
Ulla Paulsen: Støvring Ældrecenter.
Kirsten Merete Jørgensen: Øster Hornum Ældrecenter.
Niels Ove Mikkelsen: Rørbæk Ældrecenter.
Poul Larsen: Nørager Ældrecenter.
Jette Ulstrup Nielsen: Ådalscentret.

– Det nye ældreråd ser frem til at være værdige repræsenter for Rebild kommunes ældre
og gøre en aktiv indsats for dem, lyder garantien fra rådsmedlemmerne.

Del.

Der er lukket for kommentarer.