Alternativet Rebild viste rundt og gav demokrati-input til Myanmar-lokalpolitikere

0

Valget til byråd, ældreråd og regionsråd gik ganske fredeligt og demokratisk for sig i Rebild og Mariagerfjord kommune tirsdag den 21. november, og sådan er det jo heldigvis generalt i vores lille land. – Desværre forholder det sig ganske anderledes utallige andre steder på kloden, blandt andet i Myanmar, det uroplagede asiatiske land nordøst for Thailand: – Derfor var vi i Alternativet Rebild glade for at få lov at give to unge lokalpolitikere fra Myanmar info og indsigt i dansk demokrati i forbindelse med valget, fortæller Susanne Zimmer fra Alternativet.

Folketinget stiftede i 2010 den selvejende institution IPDP, som betyder ” Danish Institute for Parties and Democracy”, eller mere lige ud ad landevejen ” Institut for Flerpartisamarbejde”.
I dagene 18. – 23.november havde vi i Danmark besøg af 19 unge lokalpolitikere fra Myanmar.
DIPD havde inviteret dem til Danmark for at observere kommunalvalget og blive klogere på det danske demokrati.

Ikke en selvfølge
– Demokrati er ikke en selvfølge, lyder det fra Susanne Zimmer, Skørping: – Alternativet havde påtaget sig værtskabet, og efter en introdag i København tog Alternativet Rebild imod to af gæsterne, som især skulle blive klogere på, hvad vi gør for at udbrede den demokratiske forståelse og involvering i demokratiet, især blandt unge.
– De boede hos mig i tre dage, og jeg havde lavet et spændende program, lige fra besøg i Rebild Ungdomsskole og på Støvring Gymnasium til besøg hos borgmester Leon Sebbelin på rådhuset i Støvring og deltagelse i den kommunale valgaften den 21.november, forklarer hun.

KÆMPE-store forskelle
– I Danmark tager vi vist demokratiet som en selvfølge, men når jeg hørte de to unge lokalpolitere fortælle om deres hjemlige forhold, er det jo tydeligt, at der er mange ting, som vi skal være taknemlige for og værne om, konstaterer Susanne Zimmer.
– De fleste af os kan gå mætte i seng og alle børn går i skole, har mulighed for at tage en gratis ungdomsuddannelse og uddannelse.
– I Myanmar skal al skolegang betales, skoleuniformer skal betales, og fra 7.klasse skal forældrene også betale børnenes bøger.
Sammenholdt med lange arbejdsdage og lav løn betyder det, at mange børn ikke kommer i skole og får en uddannelse, og borgernes kendskab til hvad der foregår i Myanmar og resten af verden er lille.
– Til lokalvalgene har en familie én stemme uanset hvor mange voksne hjemmeboende børn, som bor i familien, og det er oftest faderen som afgør, hvordan stemmen skal bruges.

Bryllup..? – Ellers Tak..!
Susanne Zimmer fortsætter: – Den ene af vores gæster Yadanar, en kvinde på 32 år, vil ikke giftes, for så skal hun være hjemmegående husmor.
– Jeg kunne flere gange fortælle gæsterne, at der var ting i deres hjemland, som vi også har været igennem i Danmark. Vi har ikke altid haft fri skolegang, valgret for kvinder og tyende. Vi har haft lange arbejdsdage, manglende oplysning m.m.
– Gæsterne fra Myanmar fik mange input med hjem, og har en lang kamp foran sig.
Her I Danmark skal vi ikke bare være glade for vores demokrati, men også værne om det.

Facts
om Myanmar:

– forbundsstat i Sydøstasien

– 679.000 km2 (15 x DK)

– 53 mio. indb. (10 x DK)

– Myanmar grænser mod
Bangladesh og Indien i
vest, Kina i nordøst, Laos
i øst og Thailand i sydøst

– 89% er buddhister
4% muslimer, 4% kristne

– Myanmar var under nav-
net Burma en del af Det
Britiske Inperium fra
1886 til selvstændig-
heden i 1949 – Under 2.
Verdenskrig var Myanmar
besat af Japan

– i dén periode var
Rangoon (Yangon)
hovedstad, men i 2005
valgte militærjuntaen i
stedet Pyinmana som
landets hovedstad

– Myanmar-regimet har til
alle tider haft et særde-
les anstrengt forhold til
menneskerettigheder og
lignende

– Den kvindelige folkehelt
Aung San Suu Kyi, mod-
tager af Nobels Fredspris
og datter af en af landets
største, mest betydende
frihedskæmpere gennem
tiderne, er efter flere valg-
sejre med efterfølgende
fængsling og underken-
delse af militærjuntaen nu
endelig blevet leder af
statsrådet, men militæret
har ikke sluppet magten

– FN og andre borgerrettig-
hedsorganisationer er
bekymrede, fordi militæ-
ret reelt stadig har mag-
ten i Myanmar

– 100.000-vis og atter
100.000-vis af men-
nesker er i dette efterår
flygtet fra det konflikt-
fyldte Myanmar, ikke
mindst medlemmer af
det muslimske mindretal
Rohingyiaerne, som er
direkte forfulgt af myn-
dighederne, og nu skaber
store udfordringer for
nabolandet Bangladesh,
som har svært ved at
rumme den kolossale
flygtningestrøm.

Del.

Der er lukket for kommentarer.