Brugerne er helt vilde med tandplejen i Rebild Kommune

0

Medarbejderne i Center Sundhed i Rebild, som udover sygdomsforebyggelse også arbejder aktivt med sundhedsfremme for at give viden, redskaber, motivation og handlemuligheder, så borgerne bedst muligt mestrer livet, er berettiget stolte for tiden: 819 spørgeskemaer, besvaret af børn og unge, viser entydig tilfredshed med tandplejen.

Overtandlæge Inge Hald, som har været initiativtager til undersøgelsen, fortæller:- Der er ingen tvivl om, at forebyggelse betaler sig.

Hul i tænderne
er hul i hovet…
Inge Hald fortsætter: – Vi har i forvejen kendskab til tandsundheden gennem de årlige indberetninger til sundhedsstyrelsen, de såkaldte SCOR-tal, som statistisk oplyser om antal sunde tænder og antal tænder med huller – og ikke mindst antal tænder, der har begyndende huller. Her ligger en meget stor del af det forebyggende arbejde i tandplejen: At undgå at de begyndende huller udvikler sig til egentlige huller.

Teksten på storskærm
Tandplejen ville derfor gerne undersøge, hvordan brugerne føler sig mødt, om de føler sig inddraget og hørt, om de får god information og om de bliver motiveret til at gøre endnu mere for tandsundheden.
I samarbejde med psykolog Lise Hove, som også har skrevet rapporten, fik tandplejen udarbejdet et spørgeskema, som blev udleveret til alle, der kom på klinikkerne igennem syv uger.
For de 0-9 årige var det forældrene, der svarede; de 10-18 årige svarede selv.
Besvarelserne skete anonymt.

Her er spørgsmålene:
Hvordan oplevede du
samlet set besøget i dag?
99,5 % af de adspurgte svarede positivt bekræftende! Det er en voldsomt høj værdi – og undersøgelsens højeste score. Det viser, at personalet på klinikkerne er særdeles gode til at arbejde med mennesker – og når brugerne har en god oplevelse, er det også mere sandsynligt, at de tager de sundhedsfremmende tiltag med sig hjem.

Til spørgsmålet om
medbestemmelse svarede 94,5%bekræftende.
En så høj % viser, at brugerne føler sig medinddraget, hvilket er helt centralt, når vi taler sundhedsfremme.

Var vi gode til at fortælle om sundhed, så du forstod det? Her oplevede 95,6% af brugerne, at personalets sundhedsfremmende vejledning var forståelig og brugbar.

Hvis der var noget, du kunne gøre bedre, sagde vi det så til dig på en god måde?
Med dette spørgsmål ønskede tandplejen at indkredse, om brugerne oplevede respekt og accept. 96,8% svarede her bekræftende.

Oplevede du, at vi fik
snakket om netop det,
du havde brug for?
94,5 % svarer her bekræftende. Den sundhedsfremmende samtale og vejledning tager netop udgangspunkt i brugernes behov og resultatet viser, at personalet er særdeles gode til at få brugernes perspektiv inddraget.

Var vi gode til at gøre dig bedre til at holde
tænderne rene?
Hertil svarede 97,1 % bekræftende til spørgsmålet om vi var lykkedes med at lære brugerne at holde tænderne bedre rene. Det er netop en af tandplejens kernekompetencer at lære brugerne renhold både vidensmæssigt og færdighedsmæssigt.

Oplevede du, at vi gav dig lyst til at gøre endnu
mere for tænderne og for din/barnets sundhed?
95% svarede hertil bekræf-tende, det viser, at personalet også her gør et godt stykke arbejde, når det gælder om at få brugernes motivation forøget.

Er der noget, der kan gøre det hele bedre, når du er på besøg, eller har du andre kommentarer, som ris eller ros, du gerne vil give os?
Her var der plads til at skrive frit.

Der kom under dette punkt mange svar ind, der roser personalet for deres imødekommenhed og deres evne til at tilpasse behandlinger til børnene. Mange af de voksne kommer endvidere ind på fagligheden og det gode informationsniveau på klinikken.

Eksempler:

”Stor ros for at have god tid og ro til at tage det i mit barns tempo”.

”Det er altid en god oplevelse at være forældre og barn på klinikken. Selvom det ikke altid er så rare ting, der skal laves, forstår I at vende det positivt og få snakket med barnet. Stor pædagogisk forståelse og høj faglighed”

”Det hele var som det skulle være”

Forskellige aldersgrupper
– forskellige behov
De mange tilkendegivelser tydeliggjorde også, at brugerne har forskellige behov afhængigt af alder:

For de 0-7 årige vurderes det højt, at personalet er børnevenlige og skaber tryghed, samt at der er ro og tid omkring besøget, så det kan ske i barnets tempo, og at man mødes varmt og smilende.

Omkring 8-9 år skifter forældrenes kommentarer fokus fra tryghed, børnevenlighed og tid til at personalet er søde og dygtige til at behandle, og at de informerer godt om behandlingens trin.

De 10-13-årige har stort fokus på, at personalet er søde, venlige og smilende. Jo ældre de bliver, jo mere fylder det, at personalet er gode til at forklare det, de gør under behandlingen og informere om renhold.

De 14-18-årige er som de
store børn optaget af, at
personalet er søde, smilende og i godt humør, at besøget er hyggeligt og at de føler sig set som individer.

Boret og/eller trukket ud?
Tandplejen spurgte også i spørgeskemaet, om man havde prøvet at få boret i tænderne eller at få trukket en tand ud. Bevsarelsen skulle vise, om de, der havde prøvet at få lavet behandlinger svarede anderledes end de, der ikke havde. Det gjorde de ikke, så det viser, at selv de børn og unge, som tidligere har prøvet at få boret og trukket tænder ud, har en meget positiv oplevelse af tandplejen.

MÅL: Kvalitetsudvikling
Formålet med undersøgelsen var, at vi gerne ville høre borgernes mening om besøg i tandplejen og derved lave kvalitetsudvikling på områderne sundhedsfremme og brugerinddragelse.

Resultaterne har vist sig at være overordentlige positive! Vi er i tandplejen meget glade for alle de positive tilkendegivelser, der er kommet. Med bekræftende resultater der ligger på mellem 94 og 99,5% kan det umiddelbart være svært at se, hvad man kan gøre endnu bedre og hvordan vi kan kvalitetsudvikle. Men vi vil nu alligevel dykke ned i tallene og se på, hvor der i svarene er forskel på aldersgrupperne. Ligeledes vil vi evaluere på, om vi kan vi blive endnu bedre til at spørge ind efter besøget – om der er mere brugerne har brug for.

Politisk tilfredshed
Formand for sundhedsudvalget i Rebild, Annette Søegaard udtaler: – Jeg er meget tilfreds med den flotte brugerundersøgelse, der viser at tandplejens personale gør et rigtigt godt stykke arbejde for vores børn og unge i Rebild Kommune.
– Vi har godt vidst, at forebyggelse betaler sig – her er det også tydeliggjort, at Sundhedsfremme betaler sig. De sundhedsfremmende indsatser giver mere sundhed for den enkelte, og jeg tror på, at de også øger den generelle folkesundhed både nu og i fremtiden, understreger Annette Søe-gaard.

Del.

Der er lukket for kommentarer.