Danmarks-mesterskabet i Forenings- udvikling buldrer videre i Aarestrup

0

En gang om måneden holder Laila, den lokale vært i Aarestrup Forsamlingshus, fælles spisning, – helt præcist den første onsdag i måneden, og denne gang var der indbudt til julefrokost. Her kommer der rigtig mange mennesker – folk står i kø for at få plads ved bordene.

Og dette skulle udnyttes til noget godt, havde ”styregruppen” bag det lokale DM i Foreningsudvikling tænkt: ”Vi skal da tale med folk og fortælle om projekter og tanker”.
Så derfor var der lavet en bod med plancher og tegninger over det tidligere omtalte projekt multihal.
Der kom mange interesserede henvendelser og tanker, og idéer blev vendt.
Mange gav udtryk for, at det er et godt projekt: ”Fortsæt endelig med den gode idé”, lød det flere gange som bemærkning.

Flere initiativer
udspringer af DM-kampen
Dét at deltage i projekt DM i foreningsudvikling har iøvrigt bragt flere initiativer med sig.
Ved det seneste møde med alle foreninger i Aarestrup var en af de store fælles opgaver ”fortsat udvikling i Aarestrup”, det store samtaleemne.
Dét at have attraktive byggegrunde er vigtigt for tilflytning, – og netop et aktivt foreningsliv var et andet vigtigt emne.
Der arbejdes videre med disse emner.
For de unge arbejdes der med muligheden for Lan- party, hvor unge har vist interesse for at være tovholdere på projektet med støtte fra styregruppen.

For alle aldersgrupper
For seniorer er der kommet en idé om muligheder for senior idræt, hvor dét at mødes f.eks torsdag formiddag til fælles motion og efterfølgende aktiviteter som boldspil eller gåtur blev vendt.
Der var positive tilkende-
givelser på denne idé, – måske grundet indtagelse af den gode jule mad, der lige var blevet serveret…..
Så den lokale afdeling af DM i foreningsudvikling er aktiv på tværs af foreningslivet og generationerne i Aarestrup, med støtte af konsulent fra DGI Nordjylland.

Del.

Der er lukket for kommentarer.