”Disruption-møde” i Rebild med kendisser i spidsen – men hvad er ”disruption”.?

0

Begrebet ”disruption”, som i dén grad er blevet tidens modeord i erhvervskredse, var forleden til debat og forsøg på videreudvikling i Rebild og på EUC Nord, da beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, LO-formand Lizette Risgaard, DA-formand Jacob Hobraad samt filminstruktør og skuespiller Hella Joof besøgte erhvervsskolen EUC Nord i Hjørring som optakt til et todagesmøde i Disruptionsrådet om sagen i Rebild Kommune.

– Jeg føler en stor glæde og stolthed over at se de mange unge her, som vælger den faglige vej. Vi har brug for flere faglærte, og derfor skal vi også se på, hvordan vi får flere til at vælge den vej. Jeg tror, det er vigtigt, at vi gør uddannelserne endnu mere nærværende, for så tror jeg også, at vi kan få flere til at tage en faglig uddannelse.
Og så hører jeg fra de unge her på EUC Nord, at vejledningen om mulighederne for en faglig uddannelse skal være bedre, siger Troels Lund Poulsen.

For mange unge bedre
end en studentereksamen
Også Hella Joof, Jacob Holbraad og LO-formand Lizette
Risgaard var optaget af at høre om, hvordan de unge har oplevet den information og vejledning, de har fået om erhvervsuddannelserne.
– Vi skal have talt de her erhvervsskoler op. Vi skal have forklaret unge mennesker, at det eneste saliggørende i verden ikke nødvendigvis er at få en studentereksamen, medmindre man skal på universitetet. En slatten studentereksamen er ikke noget værd. Det er meget bedre at gå på en erhvervsuddannelse og få en faglig uddannelse og være dygtig til det. Det er der rigtig meget brug for, siger Hella Joof.

Ud fra Christiansborg
– ind i klasselokalerne
Disruptionrådets medlemmer blev vist rundt på EUC Nord i forbindelse med demokratiets dag. Demokratiets dag er arrangeret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og er en måde at få unge til at interessere sig for politik og
bringe det fra Christiansborg ud i klasselokalerne.

Ændringer på arbejds-
markedet i en lind strøm
Det efterfølgende møde i Rebild er Disruptionrådets fjerde møde, og dagsorde-
nen rummer blandt andet spørgsålet. ”Hvordan får danskerne de kompetencer, der bliver brug for i takt med at arbejdsmarkedet udvikler sig…?” – En udvikling/ændring der sker med høj fart.
Forbereder vi os godt, er der meget store muligheder for et land som Danmark, lyder udgangspunktet.

Robotterne er vores
gode venner i Danmark
Automatiseres mere af pro-
duktionen, bliver det nemlig billigere at producere i Danmark, fordi lønnen kommer til at udgøre en mindre del af omkostningerne. Og der frigøres arbejdskraft til mere produktivt arbejde. Så robotterne kan blive en ven, men det kræver altså, at virksomhederne kan rekruttere medarbejderne med de rette kompetencer.

Konklusioner inden 2019
Disruptionrådet er nedsat af regeringen og består af ministre, erhvervslivets topchefer, arbejdsmarkedets parter og forskere. Disruptionsrådets medlemmer skal frem til udgangen af næste år, 2018, drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan det bedst sikres, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked. Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand.

Nogle facts om
begrebet ”disruption”:

”Æd eller bliv ædt!”
– Disrupt eller bliv disrupted!

Begrebet disruption, som er ”det nye sort” blandt konsulenter, erhvervsledere, politikere med flere, er IKKE entydigt, men dækker over en række indfaldsvinkler til dét, der overordnet kan kaldes ”innovation og konkurrence i erhvervslivet”.

Der er udbredt enighed om, at disruption i hvert fald dækker over, at hele markedet inden for et område populært sagt ”vendes på hovedet”, – posen rystes, og gamle mønstre rives op, hvorefter der bliver plads til nye iværksættere, eller bedre plads til de mindre, allerede eksisterende virksomheder på området: De store spillere satser oftest på den største og mest lukrative, mest specialiserede del af markedet, mens mindre og nye virksomheder finder en markedsandel nederst i kundekredsen, – eller opdyrker markedet blandt nye kunder.
”Afbrydelse”, ”opbrud” eller ligefrem ”sammenbrud” er væsentlige hjørnestene for disruption på et givet felt.
Det baner vej for noget nyt, mere værdifuldt og effektivt.

Del.

Der er lukket for kommentarer.