Golf gavner naturen og det sociale liv blandt medlemmerne i Rold Skov Golfklub

0

At golfsporten er en kilde til glæde, bevægelse og socialt samvær er der ikke noget nyt i. Et godt lokalt eksempel er Rold Skov Golfklub: En ny undersøgelse understreger, at golfsporten har en lang række gavnlige virkninger på samfundet som helhed. Det sundhedsmæssige er måske det område, hvor det slår stærkest igennem.

Undersøgelsen som er lavet af Damvad Analytics konkluderer, at minimum 74 af de 795 medlemmer af en gennemsnitlig golfklub ville blive inaktive, hvis klubben ikke fandtes. En almindelig dansk golfklub sparer derigennem samfundet for minimum 320 årlige sygedage. Samtidig forebygger en almindelig golfklub minimum seks tilfælde af type 2-diabetes.

Frivillig indsats
I Rold Skov Golfklub i udkanten af Skørping by er der rundt regnet 800 medlemmer. Siden nytår har en del af klubbens mange frivillige brugt kræfter på, at omdanne et vildnis til et smukt stykke skov.
Oprindeligt er stykket en del af hovedhusets gamle parklignende have, hvor der nu er kommet frit udsyn til større aske-, bøge og egetræer. Tidligere bar skovstykket præg af, at der ikke havde været udtynding i mange, mange år, og der var mange selvsåede træer og buske med tynde stammer, fordi der ikke kom lys ned i skovbunden.

Savfører-bistand
Stig Bonfils har været tovholder på projektet, og førte an på savholdet, der gennem flere weekender bestod af 4-5 savførere og 10-15 hjælpere til at bære brænde og grene/kviste sammen.
Stig og resten af holdet, fik undervejs en god kop kaffe og morgenbrød serveret i Hul 19, som er klubbens café. Efter 3-4 timers skovarbejde kunne der også blive plads til en enkelt øl, serveret i den tidligere have.
Alle i klubben ser nu frem til, hvad der kommer op af buske og blomster, nu hvor lyset igen finder ned i skovbunden – lige nu er stykket dækket af smukke hvide vintergækker.
Glæden ved at bevæge sig er blot en af de faktorer, der gør golfspillere til Danmarks måske mest loyale sportsudøvere. Når først en person kommer i gang med at spille golf, bliver han eller hun gennemsnitligt ved i næsten ti år viser tal fra Dansk Golf Union.
Hvis man lægger til, at golfsporten har flere end 150.000 udøvere og er den største organiserede sport i Danmark for folk over 25 år, så bliver gevinsten tydelig at få øje på.
Den lokale golfklub er også en gevinst på det sociale plan. Man kan spille golf hele livet, og der er kun få sportsgrene, der på samme måde som golf kan være ramme om fællesskab på tværs af generationer – og konkurrence på tværs af niveau. Golfsportens unikke handicapsystem betyder nemlig, at alle golfspillere kan dyste mod hinanden, uanset deres niveau.
Undersøgelsen fra Damvad Analytics viser, at 92 procent af alle golfspillere deltager i en eller flere klubaktiviteter, og dermed får social værdi gennem golfsporten.

Ansvaret er fordelt
I Rold Skov Golfklub er der flere udvalg, der hver især har ansvar for en del af klubbens aktiviteter. Lige nu er der ekstra gang i Begynderudvalget, som står for velkomst af nye golfspillere. Der er sæsonstart for nye juniorspillere torsdag den 5. april og nye voksenspillere onsdag den 4. april, og i starten er det muligt at låne golfudstyr, indtil man får fornemmelse af, om man har lyst til at gå til golf.
Golf er en familiesport, hvor alle uanset alder og køn kan spille med og mod alle. Gennem året arrangeres der flere golfmatcher, hvor vi først spiller en omgang golf og efterfølgende spiser sammen i Hul 19, og får præmierne uddelt. I 2018 har vi arrangeret en matchuge i uge 22. Vi håber på 400 deltagere til 3 dages match, og på nuværende tidspunkt er der tilmeldt tæt ved 150 spillere, siger Bjarne Villadsen, der er med i både Matchudvalg og golfklubbens bestyrelse.
Golfklubben der ligger på jord lejet af Rebild Kommune beskæftiger 4 fuldtidsansatte og desuden 4-5 sæsonansatte. Dermed er foreningen også én af Rebild Kommunes mange arbejdspladser, og et stort fokuspunkt er miljøet. Det betyder at en runde golf ofte krydres med besøg af ræve, harer og råvildt – og et bestemt sted på banen er det ikke unormalt at se en hugorm sno sig gennem græsset.
Henrik Brandt, der er formand for golfklubben, venter spændt på foråret, hvor klubben rigtig kan komme i gang med de mange planer der er for sæson 2018. Bestyrelsen er enig om, at der med fordel kan investeres i udvikling af det bestående golfanlæg, så både banen og træningsfaciliteter får et stort løft i løbet af 2018.

Del.

Der er lukket for kommentarer.