Konstitueringsaftale: Sådan fordeles posterne i Rebild Byråd 2018-2021

0

Konstitueringsaftalen for 2018-2021, som blev indgået på valgnatten, ser ud som følger, idet det bemærkes, at minimus-tidsforbruget ved hjemmeplejens besøg hos ældre medborgere fordobles fra nuværende fem minutter til fra årsskiftet at være 10 minutter:

Borgmester
Leon Sebbelin

Første viceborgmester
Morten Lem

Fra konstitueringsgruppen udpeges følgende til Rebild Byråds enkelte fagudvalg:

Økonomiudvalget (7 medlemmer): Leon Sebbelin, Morten Lem, Tommy Degn, Holger Pedersen

Børne- og familieudvalget (5 medlemmer): Thøger Elmelund Kristensen fmd, Lene Aalestrup, Tommy Degn

Sundhedsudvalget (7 medlemmer): Lene Aalestrup fmd, Jeanette Sagan, DF, S

Teknik- og Miljøudvalget (5 medlemmer) : Kim Edberg fmd, Jeanette Sagan, S

Kultur- og Fritidsudvalg (5 medlemmer): RV, S

Arbejdsmarkedsudvalget (5 medlemmer) : RV, S

Politisk aftale
Alle besøg af hjemmeplejen får minimum 10 minutters varighed i stedet for de nuværende 5 minutter. Finansieres ved overførsler.

Alle visitationer i hjemmeplejen forøges med 5% som tillægsbevilling

Konstituerende møde afholdes fredag den 1. december 2017 kl. 15.00

Borgmesteren arrangerer en møderække hvor det fremtidige samarbejde i konstitueringsgruppen drøftes.

Ved fordeling af diverse poster er S som udgangspunkt førstevælger.

FOTO: Borgmester Leon Sebbelin lavede kort før valget et spektakulært rekordforsøg i Støvring: Verdens længste borgmesterstang, som nu søges optaget i Guinness Rekordbog. – Om dét lykkes vides ikke, men i hvert fald lykkedes det på valgnatten Leon Sebbelin at komme med i en konstituering, som sikrer ham fire år mere i borgmesterstolen.

Del.

Der er lukket for kommentarer.