Lokale foreninger og idé-magere kan få del i 12 mio. kr. til friluftsliv

0

Medlem af Friluftsrådets bestyrelse Helge Søgaard, Skørping, opfordrer ildsjæle, frivillige foreninger og andre i Rebild-området til at søge puljen på 12 mio. kr.,Friluftsrådet netop har offentliggjort til fordeling over hele Danmark ud fra begrundede ansøgninger til gode projekter.
– Jeg ved, at mange frivillige ildsjæle og foreninger i Rebild-området gør en stor indsats for at skabe oplevelser og aktiviteter i naturen. Vi håber, at foreninger og andre vil søge puljen, så endnu flere børn og voksne kan få gode, fælles oplevelser og aktiviteter i Rebilds skønne naturområder, fastslår Helge Søgaard.

Udlodningsmidlerne er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S Der kan søges om tilskud til initiativer og projekter, som falder ind under følgende temaer:

• Initiativpulje for friluftslivets ildsjæle: Selv små initiativer kan gøre en stor forskel for at skabe fællesskaber i naturen, særligt i forhold til børn og unge. Lokale foreninger, ildsjæle og andre frivillige kan søge tilskud på mellem 20.000 og 50.000 kr. til projekter, der skaber gode naturoplevelser for lokale borgere.

• Fællesskaber i den lokale natur: De lokale naturområder gemmer på masser af gode hverdagsoplevelser, som kan gøres endnu bedre ved at udvikle rammerne for friluftsliv eller ved at styrke formidlingen af naturen. Frivillige foreninger og organisationer samt partnerskaber, hvori frivillige er med til at drive projektet, kan søge om tilskud på mellem 100.000 og 500.000 kr.

•Bevæg dig i naturen: Aktiviteter i naturen kan øge danskernes sundhed og livskvalitet. Alle, f.eks. organisationer, foreninger eller offentlige myndigheder, kan søge tilskud på mellem 250.000 og 750.000 kr. til projekter, der giver mindre aktive befolkningsgrupper bedre mulighed for at bevæge sig i naturen.

Ansøgningsfrist 1. juni
Der er frist for ansøgninger den 1. juni i år, så interesserede har godt et par måneder til at skrue nogle gode, begrundede ansøgninger sammen, med beskrivelse af projekterne.
Friluftsrådet ønsker med projektmidlerne især at understøtte de frivillige fællesskaber, som kan skabe nye muligheder for naturoplevelser.
– Det store engagement og det lokale kendskab, man finder hos de lokale ildsjæle og foreninger, gør en kæmpe forskel i forhold til at få flere ud i naturen og binde lokalsamfundene tættere sammen om gode oplevelser i naturen. Det vil vi gerne støtte med Udlodningsmidler til Friluftsliv, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Læs mere på
www.friluftsraadet.dk/tilskud
eller ring til
Friluftsrådets konsulenter
på tlf. 33 79 00 79 (tast 2).

FOTO: Helge Søgaard, Skørping, siden april sidste år bestyrelsesmedlem i den landsdækkende organisation Friluftsrådet, opfordrer lokale foreninger og enkeltpersoner med gode idéer til styrkelse af friluftsaktiviteter, til at søge om andel i rådets pulje på 12 mio. kr. senest 1. juni.

Del.

Der er lukket for kommentarer.