Lokale forskere giver gode råd til at sikre opbakning til ”grøn energi i baghaven”

0

Opførelsen af vindmøller og biogasanlæg bliver ofte mødt med modstand i lokalområderne, men sådan behøver det ikke at være, siger forskere fra Aalborg Universitet.
Tag udgangspunkt i borgerne, styrk borgerdeltagelsen, og fokuser på lokale fordele. Sådan lyder nogle af anbefalingerne, som ved at sætte borgeres bekymringer og ønsker i centrum for planlægningsprocessen skal gøre det mere attraktivt at bo i nærheden af vindmøller og biogasanlæg.

Anbefalingerne er udviklet af forskere på Det Danske Center for Miljøvurdering på Aalborg Universitet i samarbejde med DTU Vind og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.Pjecen med forskernes anbefalinger henvender sig til kommuner, virksomheder og bygherrer, som gerne vil opføre anlæg, der kan producere vedvarende energi.
– Borgernes og lokalområdernes bekymringer er et af de største problemer for opførelsen af anlæg, der skal producere vedvarende energi. Men det behøver ikke at være sådan. Man kan godt lave en mere konstruktiv, win-win-orienteret proces, , siger Ivar Lyhne, medforfatter på pjecen og forsker på Det Danske Center for Miljøvurdering på Aalborg Universitet.

Borgeres gode idéer
bør høres tidligt
– Mange borgere møder først vindmølleudviklingstanker, når der er planer om en konkret placering, der er tæt på dem. Der anbefaler vi, at der tales med borgerne, inden vindmøllerne bliver placeret, og måske endda inden det er blevet besluttet, at det skal være vindmøller, siger Ivar Lyhne.
Ved at tale med borgerne så tidligt som muligt kan der ikke kun komme forslag til, hvordan det kan blive attraktivt for området at producere grøn energi. Borgernes bekymringer kan også nå at blive hørt på et stadie i processen, hvor der kan nås at tage hensyn til bekymringerne i planlægningen.

Forskernes anbefalinger
Forskerne anbefaler at skabe gennemsigtighed om lokale fordele og ulemper, blandt andet ved at offentliggøre, hvem der bliver økonomisk kompenseret for opførelsen af eksempelvis vindmøller eller biogasanlæg.
Anbefalingerne har baggrund i forskningsprojektet VVMplus, hvor der bl.a. er blevet foretaget interviews med borgere i områder med nye eller planlagte vindmølleprojekter, biogasanlæg eller solcelleanlæg. Projektet afdækkede bl.a. de bekymringer og gener, borgerne oplevede.
1 Inkluder sociale konsekvenser i scopet
2 Den obligatoriske VVM-rapport, som skal vurdere et projekts virkninger på miljøet, skal udvides så den også tager højde for sociale konsekvenser for fx lokal økonomi, kulturelle varemærker og lokalbefolkningens sundhed.
3 Lav et social baseline studie
4 Afhold samtaler og workshops med lokale borgere for at få en indsigt i deres ønsker og bekymringer.
5 Inkluder sociale påvirkninger på planniveau
6 Tag hensyn til borgernes ønsker og bekymringer allerede i den overordnede planlægning.
7 Fokuser på lokale fordele
8 Fokuser på de fordele, som et projekt vil kunne have for lokalområdet.
9 Tag udgangspunkt i borgerne
10 Formidling af et projekts konsekvenser bør tage udgangspunkt i borgernes bekymringer og behov.
11 Anerkend og reducer usikkerhed
12 Tag hånd om borgeres usikkerhed ved at styrke dialogen med dem og være åben om projektets sociale påvirkninger.
13 Beskriv hele projektet
14 Beskriv lokale forhold både før og efter projektet – ikke kun opførelsen og driften af et projekt.
15 Skab gennemsigtighed om lokale fordele og ulemper
16 Offentliggør hvem der kommer til at få hvilke fordele og ulemper af et projekt, herunder økonomiske. 
17 Styrk borgerdeltagelsen
18 Kommuniker klart, yd juridisk bistand til borgerne og giv direkte adgang til dialog med planlæggeren.
19 Lav en fælles kommunikationsplan
20 Inviter borgerne til at være med til at bestemme, hvornår og hvordan de informeres og kan diskutere et projekt.
21 Styrk det ikke-tekniske resumé
22 Gør det ikke-tekniske resumé af VVM-rapporterne lettere at forstå for borgerne.

Del.

Der er lukket for kommentarer.