“Made in Himmerland” – lokale fødevarer og outdoor

0

”Made in HImmerland”: Et nyt initiativ for himmerlandske virksomheder inden for lokale råvarer/fødevarer og outdoor-oplevelser skal nu for alvor sætte ekstra skub i aktiviteterne i Rebild og de to samarbejds-nabokommuner Mariagerfjord og Vesthimmerland.

De tre himmerlandske turist organisationer i Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild har sat sig i spidsen for det seneste samarbejdsprojekt: – Og som alle ved, er de bedste forudsætninger for et godt samarbejde, at man kender hinanden, ikke mindst hinandens produkter, råvarer, fødevarer og outdoor aktivitetsmuligheder, lyder det fra Bodil Christensen, RebildPorten, som sammen med blandt andre turistorganisationerne i området er blandt tovholderne i det lovende projekt, hvor alle medvirkende kan høste frugterne af samarbejdet.

Langt over 100
mulige samarbejdspartnere
I Himmerland findes omkring 100 producenter af lokale kvalitets fødevarer og en lang række virksomheder, som udbyder forskellige outdoor aktiviteter året rundt.
I al sin enkelhed går projektet ud på at afdække mulighederne for samarbejde på tværs af de turismerelaterede brancher fødevarer, spise- og overnatningssteder og outdoor-aktiviteter, og desuden at udvikle samarbejdet mellem turist- og erhvervsoperatører på tværs af de himmerlandske kommunegrænser.

50 til kick-off for at
sparke det hele i gang
Projektet blev skudt i gang i foråret, da ca. 50 deltagere deltog i et kick-off arrangement i Rebildcentret.
Deltagerne havde en rigtig god dialog, en høj grad af vidensdeling og ikke mindst mange ønsker til de kommende samarbejdstiltag.
En af virksomhederne der deltog var Guldbæk Vingård, og herfra siger Jan Thrysøe om samarbejdet: – Guldbæk Vingård ser store muligheder i netværkssamarbejdet “Made in Himmerland”.
– Vi er sikre på, at det bliver givtigt, på tværs af kommunegrænserne, at udveksle erfaringer og dele idéer med andre virksomheder, som vi også deler udfordringer med.
– Desuden ser vi store muligheder i et samarbejde på tværs af brancher, – hvor mad og drikke kan gå op i en højre enhed med outdoor og kulturoplevelser. Samarbejdet i netværket afspejler i kraft af sin græsrods-tilgang en fælles interesse for bred og gensidig vækst, til forskel fra et traditionelt kunde-leverandør forhold.
– Guldbæk Vingård ser frem til et fortsat samarbejde alle virksomheder og institutioner imellem, slutter han.

Fælles hjemmeside
er lige på trapperne
På baggrund af erhvervets ønsker til de kommende udviklingstiltag er den nedsatte arbejdsgruppe gået i gang med blandt andet at udvikle en fælles hjemmeside:
www.madeinhimmerland.dk
– og desuden udvikling af et fælles kort i både en trykt og online version.

En kurvfuld lækkerier
I øjeblikket arbejdes der ligeledes på udvikling af ”Himmerlandskurven”
– efter planen kommer den til at indeholde lokale kvalitetsprodukter; både fødevarer, spise-overnatningsstederne og ikke mindst outdoor aktiviteter.
Kurven tænkes fx markedsført over for himmerlandske virksomheder til brug ved fx firmaets julegave til medarbejdere, samarbejdspartnere – eller til fødselsdagsgave eller……….
Virksomheder, iværksættere og andre interesserede, som ikke havde mulighed for at deltage på det første netværksmøde, frå chancen igen den 14 september fra tidlig formiddag, og er er afsat tid til at netværke med hinanden, ligesom der vil være et fagligt relevant tema.
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til den lokale turistchef eller Bodil Christensen i RebildPorten.

FOTO: Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje støtter det nye initiativ ”Made in Himmerland”, hvor en lang række lokale udbydere og produktudviklere inden for råvarer, fødevarer, udendørs-oplevelser med videre vil samarbejde om samlet set at trække flest mulige mennesker til området, sælge mest muligt i området og eksportere mest muligt ud af området. – Her et glimt fra kick-off arrangementet i Rebildcentret.

Del.

Der er lukket for kommentarer.