Mennesker og natur til stævnemøde i haven

0

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger i Rebild og Mariagerfjord kommuner har forenet kræfter for at få et spændende og vedkommende arrangement stablet på benene tæt på grænsen mellem de to nabokommuner. Det er nemlig ikke hr. hvem-som-helst, der kommer og holder foredrag i Rørbæk Forsamlingshus mandag den 27. november.

Blandt fagfolk og naturentusiaster er biolog og seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet lidt af en stjerne: Han holder ikke sine forskningsresultater inden for snævre akademiske kredse, men ivrigt opfylder sin pligt til at formidle viden om naturens magfoldighed til ganske almindelige mennesker gennem bøger, artikler og – som her – foredrag.

En humorist med meninger
Ejrnæs er ikke bleg for at give sin mening til kende i den offentlige debat – hverken når han er frustreret på naturens vegne, eller når han er begejstret. Plante-, dyre- og svampearter er i hastig tilbagegang, og der er derfor god grund til frustration. Alligevel forventer de to lokale DN-formænd Kaj Edlund og Anette Bruun Hansen, at det er den begejstrede og humoristiske Ejrnæs, som folk vil møde i Rørbæk Forsamlingshus. Forskeren har nemlig sendt følgende forsmag på sit foredrag:
– Haven er det perfekte sted at øve sig i storsind. Alle andre steder i landet kan vi gå og brokke os over, at andre forvaltere mishandler naturen, men i haven har vi selv ansvaret. Juridisk set ejer eller lejer vi haven, og hvis vi i tråd med ejendomsretten tænker, at havens formål er at levere tjenesteydelser til os, så bliver det svært at få plads til storsindet. For så er der jo noget galt når sneglene æder salaten, solsortene smadrer kirsebærrene, egernet stjæler nødderne og duerne skider på terrassen. For ikke at tale om mosset som ødelægger græsplænen, kræften som ødelægger æbletræerne og skvalderkålen som invaderer staudebedet. Det er jo nok de færreste som bare slår ud med armene og siger

”pyt”. De fleste af os har nogle planer. Omvendt kan man indvende mod den detailplanlagte have, at det er lidt lige som at indlede et stævnemøde med en meget lang enetale. For haven er jo også et stævnemøde mellem menneske og natur. For egernet, champignonen, stenhumlen og rødhalsen ser ikke matrikelgrænserne i villakvarteret. De ser et naturområde med levemuligheder. Der er hasselbuske, der er blomstrende bede, der er kvasbunker og der er bærbuske.
Hvis man siger ja i stedet for at sige nej, så forandrer haven sig fra at være et projekt til at blive en opdagelsesrejse. Fra at være arbejde til at blive fest. Og der bliver lidt mindre skyld og synd og dårlig samvittighed.”
Kaj Edlund og Anette Bruun Hansen håber, at rigtig mange

himmerlandske haveejere vil møde op i den mørke novemberaften og lade sig inspirere.
Undervejs i programmet er Danmarks Naturfredningsforening vært for en økologisk forfriskning.

Årsmøde også en mulighed
Efter foredraget kan medlemmer og alle andre interesserede blive hængende og deltage i DN Rebilds årsmøde.
Her vil bestyrelsen fortælle om sit arbejde gennem det eneste år – et år med mange spændende aktiviteter men også mange vanskelige sager.
Deltagerne ved årsmødet får mulighed for at stille forslag til nye medlemsaktiviteter og til konkrete sager, som de frivillige, lokale naturbeskyttere bør se nærmere på, fordi de kan være problematiske for natur og miljø.

Del.

Der er lukket for kommentarer.