Rebild Kommune bygger ny bæredygtig daginstitution

0

Som følge af de seneste par års store tilflytning til Rebild Kommune, og især til Støvring, bygger kommunen nu en ny integreret daginstitution. Og den bliver opført som et bæredygtigt byggeri.

Kommunen ønsker et byggeri af høj kvalitet og vil samtidig understøtte en sundere og grønnere kommune.
Derfor har byrådet besluttet at institutionen skal opføres som et bæredygtigt byggeri og certificeres efter den såkaldte DGNB-standard (se fakta).

Hvad er ’bæredygtigt’?
Bæredygtighed i forbindelse med byggeri, er mange ting. Det kan blandt andet betyde at der bruges materialer der ikke belaster miljøet, fordi de er nedbrydelige og/eller kan genanvendes.
Samtidig vurderes omkostningerne i hele bygningens levetid.
I nogle tilfælde bruges græs som tagdækning.
Græs er både biologisk nedbrydeligt og har den fordel, at det holder på regnvandet, så kloaksystemet belastes mindre.
I byggeriet vil der være stor brugerinddragelse og stor fokus på indeklima og akustik. Et lavt energiforbrug og lave vedligeholdelsesudgifter vil totaløkonomisk give stor værdi for Rebild Kommune.

Stor efterspørgsel
Som følge af den store tilflytning til Støvring er der opstået mangel på pasningsmuligheder for de 0-5-årige.

Den nye institution er en integreret daginstitution, og den bliver normeret til 30 småbørn og 60 børnehavebørn.
Den bliver placeret i Støvring Ådale.

Fakta
Der er afsat 15 mio. kr. til
projektet og daginstitutionen
forventes at stå færdig i slut-
ningen af 2018.
Projektet skal udføres i
totalentreprise.

En DGNB certificering giver
et helhedsorienteret syn
på bæredygtighed, og tager
udgangspunkt i miljømæssig,

Del.

Der er lukket for kommentarer.