”RSOKkerne” – nyt senior-tilbud i orienteringsløb

0

Orienteringsløberne i RSOK, Rold Skov Orienteringsklub, har nu fået en ekstra klubafdeling at vælge imellem: ”RSOKkerne” er på banen!
Det er et helt nyt initiativ, som retter sig mod de lidt ældre medlemmer i Rold Skov Orienteringsklub, og nyskabelsen er netop sat i gang. Dermed tager klubben fat i en ellers lidt overset ressource i klubbens medlemskartotek.

Normalt målretter man nye initiativer i foreningslivet mod ungdommen, familier med børn eller mod at få nye medlemmer i klubben. Men i Rold Skov Orienteringsklub har man netop søsat et helt nyt initiativ, er målrettet går efter klubbens seniorer.

En fantastisk ressource
– Vi har ganske enkelt erkendt, at denne gruppe medlemmer indeholder en fantastisk stærk ressource i vores klub, siger formand Ole Jensen, som selv er blandt seniorerne i klubben, idet han fornyligt rundede de 77 år.
– Ofte har de ældste medlemmer været med i mange år, og har løst utallige opgaver for klubben i deres yngre år, men som årene går har de tendens til at træde lidt i baggrunden. Men som mange andre steder i samfundet, så har vi nu også valgt at have fokus på det grå guld i klubben, understreger Ole Jensen.

Kræver udholdenhed
og en stærk fysik
– Orienteringsløb er en udholdenhedsidræt og en fysik krævende sport, selvom man kan dyrke den på sit helt eget niveau langt oppe i årene. Desværre er mange af vore ældre medlemmer ikke helt så aktive længere, og nogle har endda valgt helt at stoppe helt med de fysiske udfoldelser, selvom medlemskabet opretholdes, siger den aktive formand.
– Men denne medlemsgruppe indeholder en stærk ressource, understreger formanden, og derfor er det vigtigt at vi nytænker initiativer, der specifikt retter sig mod disse medlemmer, sådan at de sammen også kan få et fællesskab under klubbens vinger.
– Derfor har vi sat RSOKkerne i gang, hvor man frivilligt og uden forpligtelser kan mødes en gang om måneden omkring en naturoplevelse, et kulturelt indslag eller en helt tredje aktivitet, som gerne må indeholde lidt fysiske udfoldelser, men hvor alle kan være med. Samtidigt har vi indlagt i programmet, at der altid orienteres lidt om, hvad der rører sig i klubben lige nu, hvilke opgaver der skal løses i forbindelse med løbsarrangementer eller reel information om klubbens drift i al almindelighed. Formålet er både at formidle information om klubbens liv og virke, og at skabe interesse for at medvirke til at løse forskellige opgaver, hvor seniorernes stærke erfaringsgrundlag og kompetencer kan komme i spil.

Engagerede ildsjælee
– Det er jo alene i kraft af frivillighed og engagement på alle niveauer, at en klub som vores kan udvikle sig, siger formand Ole Jensen. – Det er derfor vigtigt at være opmærksom på begrebet ”engagerende frivillighed”, som vi har arbejdet meget med. Får man det begreb i spil på den rette måde, således at der er gode tilbud, som man kan deltage i uden forpligtelser, så vokser lysten til at yde en indsats umærkeligt frem, når blot man har fokus på at folk kan sige ja og nej, som man har lyst og behov for.

Fritidsrådet bakker op
Fritidsrådet i Rebild Kommune har også fokus på at inddrage de ældste medlemsgrupper mere i foreningerne.
– De udgør en væsentligt ressource, som vi ofte glemmer, og som dermed glider os af hænde, lyder det fra formanden for Fritidsrådet, Carsten Mikkelsen.
– Derfor har vi også valgt at
støtte initiativet, som Rold Skov Orienteringsklub har sat i værk med RSOKkerne, et navn, der i øvrigt lægger sig tæt op ad klubbens forkortelse RSOK, og det at ”de grå” kærligt bliver kaldt ”sokkerne” af mange i klubben.
Det første arrangement hos RSOKkerne førte iøvrigt deltagerne på tur i Rold Skov, hvor man kiggede på godt gemte douglasgraner langt inde i Vælderskoven, og samtidig fandt man bagindgangen til Jætternes Baghave…. – og så selvfølgelig med en god snak om klubbens udvikling!

Del.

Der er lukket for kommentarer.