Skørping Apotek beholder de velkendte åbningstider – også i Arden og Støvring

0

På mange apoteker er der kommet nye åbningstider, vagtstrukturen er ændret, som følge af den seneste apotekerlov. – På apoteket i Skørping, filialen i Støvring og på apoteksudsalget i Arden er åbningstiderne de samme som før. Filialtilskuddet er bevaret de kommende fire år indtil 2022, og driften fortsætter som hidtil, – endda med flere forbedringer i service og kundevenlighed, fx med opgradering til ”demensvenligt apotek”.

Alligevel sker der hele tiden nyt på apoteket. Tidligt på året i 2017 blev apoteket værdigt til prædikatet ”demensvenligt apotek”, vi er blevet opdateret på de udfordringer demente og deres pårørende har, og vi har det med i den måde vi ekspederer denne kundegruppe på.
Hen over sommeren 2017 forberedte ledelse og personale sig på re-akkreditering efter den danske kvalitetsmodel (DDKM). Arbejdsgange blev kritisk vurderet og patientsikkerheden tænk ind i de kvalitetsstandarder, der ligger til grund for den måde vi arbejder på.
En af de sidste dage i sep-
tember blev apoteket tjekket i alle afdelinger af to eksterne surveyorer, og blev akkrediteret med stor ros til alle!
Tilfredshedsundersøgelse
I efteråret bad Skørping Apotek inklusiv Støvring og Arden kunderne om at svare på en tilfredshedsundersøgelse. Ifølge DDKM er der flere parametre, der skal spørges om, bl.a. om rådgivningen i forbindelse med køb af lægemidler. Undersøgelsen viste, at personalet er god til at lytte og sætte sig ind i kundens situation, taler forståeligt, og kunderne føler at de kan bruge rådgivningen. Derimod føler mange kunder, at diskretionen kunne være bedre. Personalet er meget opmærksom på diskretion i forbindelse med ekspeditionerne, men vil også her appellere til, at ventende kunder holder diskretionsafstand.

I årets løb har Skørping Apotek holdt aftenarrangementer om hudpleje og om hjerte- og kredsløbssygdomme for interesserede kunder.
Ved særlige lejligheder har apoteket haft lokale repræsentanter for patientforeninger på apoteket i åbningstiden, f.eks. har kunderne haft mulighed for at få målt blodtryk og lungefunktion.
I 2018 vil Skørping Apotek fortsætte med kundearrangementer.

Via efteruddannelse dygtiggøre medarbejderne fagligt med fokus på aktuelle emner, så kunderne også fremover kan serviceres bedst muligt.

Del.

Der er lukket for kommentarer.