Spar Nord i topform både totalt og lokalt – plus på 989 mio. kr. i 2017

0

Spar Nord i Støvring og Terndrup har sammen med resten af Spar Nord opnået et resultat på 989 millioner kroner efter skat for 2017. Det gode resultat hænger blandt andet sammen med øgede markedsandele i 2017, ligesom bankens kunder generelt har oplevet økonomisk fremgang i årets løb.

Det netop offentliggjorte årsregnskab fra Spar Nord for 2017 viser et resultat på 989 millioner kroner efter skat svarende til en egenkapitalforrentning på 12 procent. Regnskabsresultatet er blandt andet positivt påvirket af, at Spar Nord det seneste år har oplevet meget lave nedskrivninger på udlån, og så har Spar Nord vundet markedsandele, forklarer direktør i Spar Nord Lisa Kjær:

– Det seneste år har vi haft medvind fra ekstraordinært lave nedskrivninger, og det vidner om, at vores kunder generelt har oplevet økonomisk fremgang i årets løb. Dertil kommer, at vi med et voksende kundeudlån og en voksende formidling af realkreditlån har vundet markedsandele i 2017, så alt i alt er der tale om et resultat, som vi kan være godt tilfredse med, siger hun og fortsætter:

– Den traditionelle bankforretning er dog fortsat udfordret af en hård konkurrencesituation og den ekstremt lave rente, der samlet set er med til at presse vores nettorenteindtægter i 2017 og sandsynligvis vil fortsætte med at gøre det i 2018.

Spar Nords kundeudlån voksede i 2017 med godt 6 procent til 37,3 milliarder kroner, mens formidlingen af realkreditlån voksede med 5 procent til 77 milliarder kroner. Samtidig landede bankens nedskrivninger på -38 millioner kroner og bidrager dermed ekstraordinært til regnskabet som en indtægt.

Den personlige bank i en digital verden
Som det første årsregnskab i Spar Nords aktuelle strategiperiode er regnskabet for 2017 præget af investering i initiativer relateret til bankens strategi ”Den personlige bank i en digital verden”. Derfor er der også visse forventninger til at kunne begynde at høste gevinster fra investeringerne i løbet af 2018.
– Vores ambitioner for og forventninger til den nye strategi er derfor store. Udover omfattende nyindretninger af de lokale banker, så skal nye digitale initiativer også være med til at give gevinster i form af bedre kundeoplevelser og mere effektive processer, hvilket vi håber at se gevinster af i 2018, siger Lisa Kjær og fortsætter:

– Vi har i dag en stærk position som en af de store banker i Danmark, der scorer højt på kundetilfredshed, og den skal vi gøre os umage for at fastholde.

Spar Nord forventer en samlet basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1 milliarder kroner for 2018.

Kort om Spar Nord:
Med omkring 400.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 50 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark.

Spar Nord ejes af cirka 107.000 aktionærer.

FOTO: Områdedirektør Lisa Kjær
er glimrende tilfreds med det flotte
årsresultat i Spar Nord, både generelt og i ansvarsområdet Støvring/Terndrup.

Del.

Der er lukket for kommentarer.