Startskud for Klima Rebild 2018 – 5. år med en bred palet af initiativer

0

Ved Randi Stub Petersen,
forkvinde for Grønt Råd
i Rebild Kommune.

Det Grønne Råd i Rebild er godt tilfreds med den store opbakning i år til Klima Rebild, et initiativ som Rådet søsatte i samspil med byrådet i 2014.

Hensigten har været øget bevidsthed og handlekraft hos alle borgere, virksomheder, politikere og i kommunens forvaltninger, så vi alle ser en mulighed for med egen handling at mindske klimaaftrykket og ikke ødelægger klodens naturskabte balance.

I klimaugerne 11-12 vil mange borgere, virksomheder, foreninger, institutioner og forvaltninger i samspil bidrage med en bred palet af aktiviteter. De omfatter bogudgivelse, events, skraldekunst, energimøder, udbud af og vejledning i klimavenlige retter, demonstration af klimatiltag og bæredygtighed, sang, digte, lokal turisme, møder med oplysning og debat, grøn gudstjeneste, naturvejledning, skovture,
skovrejsning, klimatilpasning og byttemarked.
Alt med klima og bæredygtighed som kernen, der skal udvikle spiren til handling.

I alt 28 offentlige arrangementer, hvoraf nogle rummer flere aktiviteter under eet. Hertil kommer flere iderige forløb på daginstitutioner og skoler samt 2 interne netværksmøder hos erhverv og kraft-varmeværker. Endog ugerne efter drypper det med 3 klimaaktiviteter.

Grønt Råd håber, at mange i Rebild Kommune vil springe ud i dette hav af samskabte initiativer og få inspiration til at gøre en forskel i dagligdagen. Måske kommunens politikere får inspiration til at sætte turbo på formulering af en klimapolitik, der gør en forskel.

FOTO: Borgmester Leon Sebbelin holder åbningstalen ved den officielle start på Klima Rebild 2018 på Karensmindeskolen i Støvring i søndags.

Del.

Der er lukket for kommentarer.