Stor debatlyst på generalforsamling i Støvring Venstre

0

På generalforsamlingen i Støvring Venstre i sidste uge konstaterede formand Thorkild Bækkelund med stor tilfredshed, at fire af de otte Venstre-kandidater, som blev indvalgt i Rebild Byråd ved valget i november, var opstillet af Støvring Venstre.
Støvring Venstre havde ialt 10 kandidater på listen til byrådsvalget.

Foreningen stod i 2017 bag seks offentlige medlemsmøder: – Højdepunktet var nok besøget af integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg i september, noterede formanden.
2017 bød også på syv bestyrelsesmøder samt mange andre aktiviteter i det travle valgår, som sluttede med uændret medlemstal i Støvring Venstre.
Under den efterfølgende debat udtrykte de fremmødte stor tilfredshed med valgresultatet og det udførte arbejde. Der var enighed om, at arbejdet med at finde egnede kandidater til byrådsvalget i 2021 skal påbegyndes allerede nu, og bliver den nye bestyrelses allervigtigste opgave.

Børn, skole, fritid
og byggegrunde
Et gennemgående tema under debatten var den aktuelle situation vedrørende børnepasningen, kommende nødvendig skolekapacitet og sikring af mulighed for at alle fritidsaktiviteter også fremover har mulighed for at optage de mange børn og unge, som vil være i Støvring i de kommende år.
Der blev udtrykt ønske om politisk fremsynethed, mod og moderne innovative løsninger.
Samtidig med godkendelse af kommuneplan og lokalplaner skal de forhold, som kommende indbyggere skal leve med indtænkes, så alle er på forkant med udviklingen.
Det blev fremhævet, at det konstant skal være muligt at købe byggegrunde i hele foreningens område, – dog er det vigtigt, at udviklingen fortsat bevares i Støvring, da det tyder på at det er her den største tiltrækning af tilflyttere er. Der er uklarhed om, hvilke muligheder Rebild Kommune har for løbende at udlægge nye boligområder efter salg i forhold til planloven. Revisionen sidste år skulle ellers give større selvbestemmelse på dette område, lød det. Byrådspolitikerne og Venstres lokale folketingskandidat Marie Bjerre blev opfordret til at få skabt klarhed over disse forhold.

Til Christiansborg, tak
Venstres folketingskandidat i Himmerlands-kredsen Marie Bjerre orienterede om sit arbejde med at blive valgt til Folketinget ved næste valg, ligesom hun gav sin analyse af den aktuelle politiske situation, og hun kunne sammen med formand Thorkild Bækkelund og de øvrige fremmødte glæde sig over, at Venstre – trods det i pressen fremstillede kaotiske regeringsforløb – lykkedes med at få 61 af sine liberale forslag stemt igennem på Christiansborg.
Thorkild Bækkelund blev uden modkandidat genvalgt som formand. Else Marie Kvist blev genvalgt, og nyvalgt blev Søren Bohl Nielsen, Guldbæk og Per Henriksen, Støvring. Aage Elkjær, Sørup, Pernille Wulff, Aarestrup og Steen Nyby, Støvring blev suppleanter.

FOTO: Fra venstre ses bestyrelsesmedlemmerne Thorkild Bækkelund (genvalgt formand), Bodil Lundgren, Aage Elkjær, Claus Kierstein, Allan Jensen, Else Marie Kvist, Søren Bohl Nielsen og Steen Nyby. Fraværende Per Henriksen og Pernille Wulff.

Del.

Der er lukket for kommentarer.