Mindre madspild, grøn strøm, væk med plastikflaskerne og årlig børne-træplantning

0

Rebild Byråd har i fuld enighed og med kommende fælles fodslag vedtaget for alvor at kaste sig ind i kampen for at yde et bidrag til at bevare kloden i en rimelig tilstand til kommende generationer.            – Der skal arbejdes konsekvent, aktivt og konkret for at leve op til flest muligt af FN’s 17 verdensmål

Efter grundige drøftelser og debat på visionsseminaret i marts, et temamøde i maj og den politiske behandling i alle fagudvalg i løbet af juni, nikkede et enigt byråd til et samlet katalog over kommunale tiltag og initiativer der understøtter FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Dermed træder Rebild Kommune ind på bæredygtigheds-scenen med et helt konkret udspil til, hvad der skal gøres lokalt.

Grundigt forarbejde til at Rebild Kommune går forrest

– Forvaltningen har lavet et grundigt forarbejde og vi har fra politisk side givet os tid til at arbejde med det og drøfte tingene ordentligt igennem. Vi er fuldstændig enige om det her udspil og derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi når i mål med det, vi har sat os for, siger borgmester Leon Sebbelin og fortsætter:

– Det er vigtigt, at vi tager arbejdet med verdensmålene på os. Som kommune har vi et ansvar, vi skal gå forrest og vise vejen. Og det bedste sted at starte er jo som bekendt med én selv. Så det gør vi. Vi skruer på de knapper vi kan. 

– Nogle af dem er store og kræver vilje, økonomi og samarbejde med andre. Andre er mindre og lige til at dreje med det samme. 

– Det er for eksempel reduktion af madspild i vores køkkener og kantiner og at kommunen øjeblikkeligt stopper med at købe vand på plastikflasker. At dreje de kommunale indkøb og udbud i en mere bæredygtig retning er et gennemgående emne i kataloget, fortæller Leon Sebbelin.

Træplantning og gode idéer fra borgerne 

Der bliver også sat mere jordnære ting i gang. Alle børn i Rebild Kommune skal nemlig fremover være med til at plante træer ved en årlig træplantningsdag. 

Et af de initiativer borgmesteren og de andre politikere venter sig meget af, er det rådgivende udvalg (et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg) som de har besluttet at nedsætte. 

Udvalget skal komme med idéer til, hvordan Rebild Kommune de kommende år kan arbejde med verdensmålene, udvalgets medlemmer skal inspirere,give gode råd og vise, hvordan kommunen aktivt kan inddrage borgerne i arbejdet med verdensmålene.

Udvalget kommer til at bestå af 15 medlemmer udpeget af byrådet: Seks byrådsmedlemmer (et medlem fra hver af de politiske grupper) og ni borgere. Der er altså ni pladser i udvalget, som interesserede borgere kan byde ind på. 

Efter sommerferien, i august i år, sendes invitation ud til borgerne om at deltage i udvalget. I september udpeger byrådet medlemmerne, og arbejdet starter i oktober. 

Arbejdet forventes at være afsluttet til sommerferien næste år, og derefter behandler byrådet udvalgets resultater.

Facts om FN’s 17 verdensmål:

FN vedtog i 2015 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Målene er formuleret ud fra en erkendelse af, at verdenssamfundet står over for store udfordringer. Hvis ikke udfordringerne bliver løst, får de både lokale, regionale og globale konsekvenser. På EU-niveau bliver nye initiativer og lovgivning i dag holdt op imod, om de følger verdensmålene.

Foketinget har besluttet, at Danmark skal yde et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene, og lovforslag og andre tiltag vil derfor fremover blive vurderet i forhold til verdensmålene.

Share.

Der er lukket for kommentarer.