R​ebild Kommune: To ekstra planmedarbejdere for at “tackle” positiv udvikling

0

Økonomiudvalget i Rebild Kommune besluttede på mødet i sidste uge, at der skal ansættes yderligere to planmedarbejdere i Center Plan, Byg og Vej. Det var Venstres byrådsgruppe, der ønskede emnet optaget som et punkt på dagsordenen.

Som det efterhånden har været nævnt mange gange, går udviklingen i Rebild Kommune meget hurtigt i disse år: Mange nye borgere flytter til, der bygges og der udlægges nye bolig- og erhvervsområder, og indbyggertallet kan runde 30.000 næsten hvilken dag det skal være.

Det er baggrunden for at der nu skal ansættes flere medarbejdere på planområdet, og nu er den politiske beslutning som nævnt truffet og på plads.

”Vi skal smede mens jernet er varmt”

Den megen aktivitet betyder lange ventetider, ikke mindst i forhold til arbejdet med lokalplaner. 

Derfor er Venstres gruppeformand Jeppe Ugilt da også rigtig glad for Økonomiudvalgets opbakning:

– Administrationen har et stort efterslæb i forhold til planlægning og det er altså ikke fordi de sidder på hænderne! 

– Det er simpelthen fordi der er flere opgaver end de kan nå at løse inden for en rimelig tid. Vi vil gerne imødekomme den store interesse, der er for bosætning og øvrig udvikling i Rebild Kommune – sagt med andre ord, vi ønsker at ”smede mens jernet er varmt”. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med at der nu bliver ansat yderligere to medarbejdere til at arbejde med planlægning, siger Jeppe Ugilt.

Fuld enighed i udvalget

I Økonomiudvalget var der ikke nogen tvivl om at planområdet er presset på tid. 

Formand for Økonomiudvalget, borgmester Leon Sebbelin, påpeger da også at alle var enige om at tilføre flere resurser til afdelingen.

– Det er jo dejligt at der er gang i udviklingen i vores kommune, men vi kan ikke være bekendt at presse vores medarbejdere for hårdt og vi kan heller leve med de lange sagsbehandlingstider. 

– Derfor glædes jeg også over at det var et enigt Økonomiudvalg der stemte for at ansætte flere medarbejdere, siger borgmesteren.

Det er nu direktionens opgave at finde midlerne til at ansætte de to nye planmedarbejdere.

Ansætter også en ny vejingeniør

Økonomiudvalget godkendte under et andet punkt på dagsordenen også ansættelsen af en vejingeniør. Denne stilling finansieres gennem besparelser på eksterne konsulenter ved anlæg af nye veje og cykelstier.

FOTO: Jeppe Ugilt, gruppeformand for Venstre, understreger, at de nuværende medarbejdere IKKE “sidder på hænderne”: – Nej, de har forrygende travlt, men har alligevel ikke en chance for at følge med den fantastiske udvikling, Rebild Kommune er inde i, medmindre de får tilført ekstra ressourcer!

Share.

Der er lukket for kommentarer.