Borgermøde om togdriften i Arden

0

Fællesrådet i Arden inviterer til borgermøde i Kulturhuset i Arden, mandag den 1. februar. Temaet ved mødet er de presserende problemer og den generelle usikkerhed om den fremtidige togbetjening af byens station. På mødet vil der være oplæg fra berørte pendlere samt paneldebat med deltagelse af bl.a. Mariagerfjord Kommunes borgmester Mogens Jespersen. Desuden er DSB og NT inviteret til at deltage i mødet.

Fællesrådet opfordrer til, at pendlere og interesserede borgere møder op og bidrager til at gøre opmærksom på, at en god og fleksibel togbetjening af Arden er af afgørende betydning for byens fremtid og udvikling. På mødet vil forholdene blive belyst af pendlertalsmand Pia Knudsen og Fællesrådet. Derefter er der paneldebat med et panel bestående af bl.a. borgmester Mogens Jespersen, byrådsmedlem og NT-bestyrelsesmedlem Jan Andersen, folketingsmedlem Per Husted samt formand for Fællesrådet Jens Riise Dalgaard, som også er lokalt byrådsmedlem. Desuden er DSB og NT inviteret til at deltage i mødet. Debatten vil blive styret med kyndig hånd af journalist Søren Wormslev.

Problematikken kort

DSB’s nye køreplan betyder en væsentlig forringelse for pendlere i Arden, som bruger toget til arbejde eller uddannelse i Aalborg. Konsekvensen har været en betydelig længere transporttid for mange, mens andre har måttet købe en ekstra bil og droppe den kollektive trafik. Der er desuden usikkerhed om den fremtidige IC betjening af Arden Station. Samtidig er Arden ikke med i den nye plan for den nordjyske jernbaneudbygning, hvor Nordjyske Jernbaner overtager nærbanedriften. Forringelserne og usikkerheden står samtidig i skarp kontrast til jernbanens betydning for byens udvikling, som den er beskrevet i de aktuelle udviklingsplaner for Arden, der bl.a. rummer planer om et nyt boligområde med op til 150 boliger.

Share.

Der er lukket for kommentarer.