Brug hovedet når du bruger håndværkerfradraget

0

Håndværkerfradraget er blevet permanent fra 2018 og frem. Hvis du planlægger at gøre brug af fradraget her i det nye år, er der et par ting, du bør overveje, før du sætter opgaven i gang

Med den indgåede finanslovsaftale for 2018 sikrer et flertal på Christiansborg, at private forbrugere også her i 2019 kan trække håndværkerens arbejdsløn fra i skat. Før du kaster dig ud i den store ombygning, kan det dog være en fordel at tænke projektet igennem en ekstra gang.

Kom godt i gang

– Du bør fra starten gøre dig klart hvad det er, du drømmer om og hvor meget af det, du rent faktisk kan og vil realisere, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og fortsætter:

– Det er også altid en god idé at søge inspiration og god vejledning. 

Drøft projektet med venner og bekendte eller med folk, der har samme type hus som dig: Hvilke erfaringer har de at give videre? 

Blade, magasiner og internet er også gode inspirationskilder, lige så vel som professionel rådgivning. 

Og inden du går i gang med projektet, skal du sørge for at sikre dig, at der ikke ligger ubekendte forhindringer og lurer, som fx lokalplaner og bygningsreglement.

Valg af håndværker

Valget af håndværker kan være svært, men et godt råd er altid – med mindre man i forvejen kender håndværkeren personligt – at vælge et håndværkerfirma, som er medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af Byg Garanti. 

Så er der bedre sikkerhed, hvis der opstår fejl og mangler ved det udførte arbejde. 

Og sørg for at indgå en skriftlig aftale og få talt tingene godt igennem, så du og håndværkeren har samme forventninger til tidsplan, pris og resultat.

– Vær altid klar og præcis i dine krav og ønsker til håndværkeren, også hvis du får lyst til at lave ændringer i planerne undervejs. Sørg for at få det hele på skrift, og vær klar over, at ændringer som regel også ændrer prisen, siger Michael H. Nielsen.

Hvis det alligevel går galt…

Hvis uheldet er ude, er det en god idé at lave en aftale om, at du og håndværkeren sammen ser det udførte arbejde igennem.

– Hvis alt andet glipper, så gå til et ankenævn. Der bliver udført cirka en million opgaver for private kunder om året. Omkring 700 af dem ender i Byggeriets Ankenævn, og ud af de sager, der bliver behandlet, får kunderne faktisk ret i de fleste. Gå derfor altid ind på www.byggaranti.dk og tjek, om din håndværker er medlem af Dansk Byggeri, slutter Michael H. Nielsen.

Ro på efter omtumlet start

– Siden håndværkerfradraget blev indført i 2011, har det levet en omtumlet tilværelse. Men sjældent har der været så meget politisk ro om håndværfradraget som netop nu. 

– Den dramatiske finanslovsaftale i julen 2017 gjorde nemlig heldigvis håndværkerfradraget permanent, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Statussen som permanent fradrag betyder, at håndværkerfradraget nu omfattes af den årlige regulering af beløbsgrænser i personskatteloven.

Fra 12.000 til 12.200 kr. 

Stigningen i håndværkerfradraget er dog ikke noget, man bliver decideret forgyldt af.

– Man skal ikke sætte næsen op efter en kæmpe ekstra check til energirenovering i år. Fradraget hæves med 200 kroner fra 12.000 til 12.200 kroner pr. person pr. år. 

– Men det sikrer formentlig, at det ikke udhules af den generelle inflation i samfundet, siger Bo Sandberg.

Boligjobordningens ”tvillinge-fradrag” for serviceydelser som for eksempel rengøring i hjemmet, havearbejde m.v. hæves tilsvarende fra 6.000 kroner pr. person pr. år til 6.100 kr. pr. person her i 2019.

Husk:

• Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusiv moms (ikke for materialer).

• Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (IKKE med kontanter).

• Gem din dokumentation for det udførte arbejde.

• Fradragets værdi er ca. 27 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 810 kr. i skat.

Share.

Der er lukket for kommentarer.