Foreningen Mænds Mødesteder klar til stiftelse onsdag den 27. juni

0

Arbejdsgruppen til stiftelse af Mænds Mødesteder, Rebild, er nu efter tilløb og forarbejde siden i vinter klar til den mere formelle del: Stiftelse af foreningen, som finder sted ved et åbent møde onsdag aften den 27. juni i Fræer Forsamlingshus, som det også fremgår andetsteds i Vores Avis i denne uge.

Initiativet til etablering af Mænds Mødesteder, Rebild blev taget af Center Sundhed, Rebild Kommune, ved et kickoff-møde samme sted, i Fræer Forsamlingshus den 13. marts i år, hvor et imponerende antal på omkring 100 mænd deltog og blandt andet oplevede et spændende foredrag med Jørgen Skouboe, ikke mindst kendt fra TV-udsendelserne ”Nak og Æd”.

Arbejdsgruppe
med kommunal tovholder Tovholder i stiftelsesforløbet har været fysioterapeut Mads A. Nielsen, Center Sundhed Rebild Kommune, som også deltager i en nedsat 5-mands arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen, som blev nedsat den 6. april, har nu færdiggjort sit arbejde med udarbejdelse af et arbejdsgrundlag for den kommende bestyrelse og forberedelse af den stiftende generalforsamling, der som nævnt finder sted i Fræer Forsamlingshus onsdag aften den 27. juni, – alle er velkomne, understreges det!

Base i Fræer Forsamlingshus
Foreningen har siden Kick off mødet den 13. marts 2018 haft sit værested i Fræer Forsamlingshus hvor der har været holdt en del møder, ligesom visse af de igangsatte aktiviteter har fundet sted på værestedet.
Arbejdsgruppen har udarbejdet formålsbeskrivelse og udkast til vedtægter for foreningen, som begge er tilskudsgodkendt af Rebild Kommune. Ligeledes har Arbejdsgruppen udarbejdet sin indstilling og anbefa-ling til den kommende bestyrelse, på baggrund af gruppens undersøgelser af muligheder for offentlig øko-nomisk støtte og opnåelse af fondsmidler.

Kursus i at få tilskud
Der er gennem Rebild Kommune indgivet ansøgning til Frivilligrådet om § 18-udviklingsmidler. Arbejds-gruppen har afholdt møder med Rebild Kommune og deltaget i Fundrasing-kursus.
Foreningen er nu registreret hos Erhvervsstyrelsen.
Hermed er forarbejdet gjort og banen kridtet op til foreningens første bestyrelse.

Mød op, mød op…!!
– Der skal fra Arbejdsgruppen lyde en opfordring til alle interesserede om at møde op til den stiftende generalforsamling, ligesom deltagere opfordres til at fremkomme med emner til foreningens første bestyrelse, lyder det fra en af ildsjælene i arbejdet med stiftelse af Mænds Mødesteder, Benny Pedersen, Støvring: – Deltagelse ved den stiftende generalforsamling sker ved tilmelding på e-mail madn@rebild.dk af hensyn til den efterfølgende fællesspisning, oplyser han.

FOTO: Det stiftende møde i foreningen ”Mænds Mødesteder” finder sted her i Fræer Forsamlingshus onsdag den 27. juni.

Share.

Der er lukket for kommentarer.