Guidet rundtur på Wiffertsholm: Besøg på to slotte

0

Rebild Turistforenings besøg på de lokale herregårde plejer at være et tilløbsstykke. Det bliver det også denne gang, hvor godsejer Flemming Lindegaard vil tage deltagerne med på en lille rundtur, hvor to slotte og en del avlsbygninger er blandt dét, der besøges.

Vi skal også høre om slægtsskabet til Karen Blixen. I 1890 købte Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen Wiffertsholm – en slægtning til Karen Blixens far. Det er fortsat hans efterkommere, der ejer stedet. Måske får deltagerne også fortællingen om, hvordan Christen Sørensen Testrup i 1740 havde erhvervet sig godset ved et kontant bud på 20.000 rigsdaler. Skrinet, som Christen havde de mange penge i, indtager en hædersplads i stuen.

Effektivt landbrug
uden fossile energikilder
– Vi skal også høre om landbrugsbedriften. På de lette jorde avles der kartofter. Og der avles græsfrø (rajgræs), raps og hvede af såsæds- kvalitet, fortæller Jens-Peder Vium fra Rebild Turistforenings bestyrelse.
For nogle år siden erfarede Flemming Lindegaard, at Århus Universitet skulle i gang med at lave minivådområder, som skulle fjerne fosfor og kvælstof fra markernes dræningsvand. Som miljøbevidst landmand var Flemming straks interesseret i at etablere sådan et mini-vådområdet, og selskabet får under den guidede rundtur lejlighed til at se, hvordan man udfælder fosforen i et slemmebassin og efterfølgende fjerner halvdelen af kvælstoffet i vandet ved hjælp af et rodzoneanlæg. Det hele sker under tæt overvågning af Århus Universitet.
Videre skal deltagerne se gårdens halmfyr, som leverer varme til alle bygninger og korntørreriet.
– Gården anvender ingen fossile brændsler som gas, kul eller olie; det klarer halmfyret, og dertil har vi en vindmølle, så vi kan lave vores egen strøm, fortæller Flemming Lindegaard.
Efter rundgangen er der fælles kaffebord i en af laderne. Besøget på Wiffertsholm finder sted torsdag i næste uge, den 24. maj.

På www.rebildturist.dk
findes mere om besøget
på herregården Wiffertsholm

Share.

Der er lukket for kommentarer.