Håndværkere er glade for solceller

0

Håndværkstekniske kompetencer er vigtige, når private investerer i solceller.

Siden 2010 er det særligt husstande med mindst én beboer med en håndværksteknisk uddannelse, såsom elektriker, VVS-tekniker eller tømrer, der har købt solceller. Det viser en ny analyse baseret på unikke registerbaserede data om samtlige private husstande i Danmark, som har købt solceller frem til 2015.

Analysen er lavet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i samarbejde med Eniig Holding A/S og netselskabet Cerius.
I analysen undersøger de, hvilke karakteristika, såsom indkomst, uddannelse, antal beboere og deres gennemsnitlige alder, der kendetegner private husstande, der har købt solceller.

Ud over en håndværksteknisk uddannelse er det desuden kendetegnende for husstande, der har købt solceller, at de har en høj indkomst og er placeret uden for de større byer.

– Økonomiske incitamenter spiller uden tvivl en vigtig rolle, men det ser ud til, at fx tekniske kompetencer er vigtige i forhold til at købe solcelleanlæg, siger forsker Anders Rhiger Hansen
fra SBi.

Privat brug af solceller kan være et væsentligt led i omstillingen til vedvarende energi, og derfor er det interessant at se, at solceller ser ud til at henvende sig til en relativt afgrænset gruppe af købere.

– I forhold til udformningen af fremtidige politikker og forretningsmodeller bør man være opmærksom på, hvem man tiltrækker – og hvem man ikke tiltrækker, siger Anders Rhiger Hansen.

Solcellekøberne
har ændret sig over tid

Analysen viser, at billedet af solcellekøberne har ændret sig over tid, i takt med at lovgivningen, priser og forretningsvilkår for solceller har ændret sig.
Kandidatuddannede er stærkt overrepræsenteret blandt de første solcellekøbere før 2010.
Sammenholdt med andre undersøgelser kan det hænge sammen med, at højtuddannede generelt er mere politisk bevidste, når de forbruger.
– Analysen tyder på, at de tidlige købere af solcelleanlæg måske har været motiveret af miljømæssige hensyn, mens det blandt de senere købere ser ud til mere at handle om at have en teknisk baggrund og økonomiske midler til at investere i solcelleanlæg, siger forsker og sociolog Anders Rhiger Hansen fra SBi.

Der ses i højere grad forskellige typer købere af solceller i perioden fra juni 2010 til november 2012, hvor priserne på solceller var lavest, og hele 90 % af samtlige solcellekøb frem til 2015 blev foretaget.
Her ses blandt andet flere børnefamilier og erhvervsuddannede blandt solcellekøberne.

Analysen er en del af et større forskningsprojekt under ForskEl-programmet, som undersøger solcelle-ejeres motivation og adfærd i forhold til køb og brug af solceller.

Share.

Der er lukket for kommentarer.