Hoppepude, koncert, sundhed, havetraktorer og meget, meget mere

0

Landsbyrådet i Rebild Kommune uddeler 435.000 kr. kort før repræsentantskabsmødet den 28. april. Landsbyrådets bestyrelse har behandlet i alt 23 meget forskellige, men spændende ansøgninger til Rebild Kommunes Projektpulje for Landsbyer med opland. I alt 18 ansøgninger fandt vej gennem nåleøjet og modtager nu sammenlagt 435.000 kr. til helt eller delvist at finansiere deres ønsker og projekter. Der er dog et restbeløb i puljen, som vil blive uddelt ved en runde 2 senere på året. Dette vil blive varetaget af det nye landsbyråd, som vælges på repræsentantskabsmødet den 28. april.

Landsbyrådets bestyrelse har på sit seneste møde behandlet 23 spændende ansøgninger. – 5 ansøgninger slap, af forskellige årsager, ikke igennem ”nåleøjet”, mens andre ikke kunne imødekommes 100%, fortæller Formand John E. Sørensen. Foreninger, borgere og interessegrupper med et interessant projekt har frem til 7. april kunnet indsende ansøgninger til Landsbyrådet. Nu er ca. 435.000 kr. fordelt til 18 forskellige ansøgninger. Landsbyrådet har i år særligt prioriteret projekter, der kan være med til at sætte landsbyerne og landdistrikterne positivt på landkortet.  – Der er flere penge i puljen end der blev uddelt ved denne ansøgningsrunde, oplyser John Sørensen. Derfor kommer der en runde mere, hvor der vil være op til 280.000 kr. til uddeling. Ansøgningsfristen til runde 2 er mandag den 1. juni 2015.

Vi skal udenfor…

Om det er en tilfældighed eller ej, så har alle 18 godkendte ansøgninger et islæt af udeliv. Der er søgt tilskud til bl.a. et æblepresseprojekt fra Sejlstrup Fræer Borgerlaug, stibænke til Horsens landsby og oprensning af Oplev Sø. Oplev og Omegns borgerforening har som de eneste fået penge til hele to ansøgninger. Den ene donation skal som nævnt gå til projekt ”Oprens Oplev Sø”. Den anden er et beløb på 15.690 kr. til indkøb af havetraktor og trimmer til vedligeholdelse af grønne områder i og omkring byen. Landsbyrådet har desuden bevilget penge til endnu en havetraktor: Fælles havetraktor i Hellum. Siem Forsamlingshus har fået penge til Siem Koncert 2015. Og i Skibsted har Støtteforeningen til Boldklubben Skjold Skibsted fået 48.451 kr. til projektet ”Sundhed i Skibsted”. Blandt de mere bemærkelsesværdige ansøgninger er ansøgningen fra St. Brøndum. Her får man nu tilskud til at etablere en hoppepude på sportspladsen i St. Brøndum.

Repræsentantskabsmøde

Næste aktivitet for Landsbyrådet er det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. april. På mødet vil Formand John E. Sørensen informere om bestyrelsens arbejde i det seneste år. Derudover skal et forslag til vedtægtsændringer behandles, og der er valg til bestyrelsen. Landsbyrådets bestyrelse består af 9 personer, som vælges af og blandt medlemmerne af Landsbyrådet. Fra Landsbyrådets nuværende bestyrelse er følgende medlemmer på valg: Lene Nygaard – Fyrkilde Bylaug, Michael Frederiksen – Skårup Landsbyforening, Ole Nørgaard – Lyngby og Omegns Borgerforening, Lisbeth Nørgaard – St. Brøndum Borgerforening/ Brugsforeningen Kulturkøbmanden og John E. Sørensen – Aarestrup og Omegns Borgerforening. De to sidstnævnte modtager ikke genvalg. Det vil sige, at bestyrelsen samtidig skal have ny formand, da John E. Sørensen fratræder posten. Derudover har Landsbyrådets bestyrelse 3 suppleanter, som alle er på valg. De nuværende suppleanter er: Mads Carlsen fra Dollerup, Per Svarre Petersen fra Sønderup og Carsten Boisen fra Veggerby.

 • Askildrup Bylaug – Vedligeholdelse og forbedring af eksisterende legeplads/fællesområde – Vores oase
 • Byrsted Borgerforening – Cykel-/trafikbane i Byrsted
 • Sejlstrup Fræer Borgerlaug – Æblepresseprojekt
 • Gerding Bylaug – Legetårn til byens samlingssted/fællesplads + bænk/hyndekasse til legetøj og forældresiddeplads
 • Gl. Skørping andelsforening – Grillerier i Gl. Skørping
 • Gravlevforeningen – Bevaring af fællespladsens funktioner for gravlevborgerne
 • Guldbæk Borgerforening – Offentligt bord- og bænkesæt i naturmaterialer til besøgende i området omkring Guldbæks vinmarker og skov
 • Hellum Landsbyforening/Hellum FRI’s venner – Fælles havetraktor i Hellum
 • Horsens Bylaug – Stibænke til Horsens landsby
 • Kgs. Tisted Borgerforening – Oaser for folk og fæ – Hvepsebo
 • Lille Binderup Borgerforening – Klatreredskaber
 • Lille Rørbæk – Flisebelagt terrasse med tre bord- og bænkesæt
 • Oplev og Omegns Landsbyforening – Oprens Oplev Sø
 • Oplev og Omegns Landsbyforening – Havetraktor og trimmer til vedligeholdelse af grønne områder i og omkring byen
 • Siem Forsamlingshus – Siem Koncert 2015
 • Skibsted, Støtteforeningen til Boldklubben Skjold Skibsted – Sundhed i Skibsted
 • St. Brøndum – Hoppepude på sportspladsen i St. Brøndum
 • Aarestrup, Andelsforeningen Himmerlandsbyen – Åbning af Ellebækken i Himmerlandsbyen
Share.

Der er lukket for kommentarer.