HURRA for Grundloven..!

0

Siden 5. juni 1849 har Danmark haft en grundlov med demokrati- og frihedsrettigheder, som store dele af befolkning-erne i adskillige lande verden over dén dag i dag er parate til at risikere både liv og lemmer i kampen for at opnå.

Det er dén grundlov – med en række justeringer op igennem årene – vi fejrer landet over med grundlovsfester, taler osv. på fredag den 5. juni, som der omtales lokale eksempler på længere fremme i Vores Avis.

Danmarks Riges Grundlov, som Kong Frederik den 7. underskrev efter vedtagelsen i Rigsdagen 5. juni 1849, var dog kun begyndelsen på det hele.

Det var nemlig kun ”ustraffede, selvforsørgende mænd over 30 år, med egen husstand”, som fik valgret og kunne vælges til Rigsdagen.

Langt over halvdelen af Danmarks voksne befolkning, nemlig kvinderne og mænd under 30 år, fik ikke umiddelbart noget at skulle have sagt.

Valgret for kvinder havde et meget langt tilløb:

Rigsdags-politikeren Frederik Bajer fra Venstre fremsatte i 1886 et lovforslag om stemmeret for kvinder til kommunale råd, og Socialdemokraterne tilsuttede sig, hvorefter forslaget blev vedtaget i Folketinget, men lige så sikkert nedstemt af partiet Højre i Landstinget.

Venstre og Socialdemokratiet genfremsatte forslaget gang på gang i de følgende 20 år, med præcis samme resultat, og  først i 1908 opnåede kvinder stemmeret/valgbarhed til kommunale råd, hvorefter kvinderne fik fuld stemme- og valgbarhedsret også til Folketinget ved grundlovsændringen i 1915.

Ved grundlovsændringen i 1953 sikredes den kvindelige arvefølge til tronen i Danmark.

Det vil sige grundlaget for, at Dronning Margrethe i dag er det royale overhoved for danskerne.

Ytringsfriheden

Danmarks grundlov er inddelt i 11 kapitler, som tilsammen rummer 89 paragraffer.

63 af de 89 paragraffer omhandler regeringsform, folketing, domstole og borgerrettigheder.

Heriblandt findes ytringsfriheden, som er en væsentlig del af grundlaget for, at du netop nu sidder og læser i Vores Avis.

Derfor – og af mange andre borgerrets-årsager! – er vi på Vores Avis begejstrede for Grundloven.

TAK fordi du læser og bakker op bag Vores Avis,

– GOD GRUNDLOVSDAG!

Share.

Der er lukket for kommentarer.