Hydrema i Støvring: 290 køretøjer til forsvaret i tæt parløb med Business Rebild

0

Slutmontage og klargøring af 290 køretøjer til det danske forsvar. Dét var opgaven, Hydrema i Støvring fik i ordrebogen som en form for ”tidlig julegave” i november sidste år, i form af en femårs-kontrakt.
Ordren har sikret Hydrema et længerevarende samarbejde med virksomheden GDELS MOWAG i Schweiz og skabt øget aktivitet på Hydremas domicil i Støvring. For at imødekomme den store ordre har det tværkommunale samarbejde og dialogen med virksomheden været af afgørende betydning som et af omdrejningspunkterne: I høj grad noget, som prioriteres højt i Rebild Kommune.

– Vi er en mindre men hurtig og fleksibel kommune, som prioriterer eksekvering højt og ser løsninger frem for begrænsninger i samspil med de enkelte virksomheder, siger erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg fra Business Rebild.
– At skabe rammerne for et sundt erhvervsliv er indbygget i vores overordnede vision, og noget der giver positive resultater hos virksomhederne; i denne konkrete sag var det yderst relevant, at alle trådene blev bundet rigtigt sammen fra starten, da ordren til Forsvaret var med en meget kort leveringsdeadline.

Positiv overraskelse
– Denne ordre kom som noget af en overraskelse for os, da den i første omgang var givet til et andet firma, men da de sprang fra, fik vi ordren. Vi har tætte relationer til Forsvaret, og derfor var vi selvfølgelig også meget stolte over at kunne samarbejde med schweiziske GDELS MOWAG, lyder det fra Jørgen Skovlund, ansvarlig for teknikværkstedet hos Hydrema.
– Vi vidste godt, at denne meget korte deadline ville give os en hel del arbejde i forhold til at få byggetilladelsen på plads, og dermed have kapacitet nok til at slutmontere køretøjerne, konstaterer han.
Entrepriseleder på hele byggesagen for Hydrema, Jens Gundersen fra Norex ApS, som udvikler og opfører entreprise inden for moderne stålbyggeri, kom med i byggesagen lige fra starten.
– Jeg blev kontaktet af Hydrema tilbage i november 2017, med startsignal til en større byggesag, fortæller han og fortsætter:
– Bygningerne var stort set kun på skitseplan. På byggegrunden i Støvring lå en eksisterende bygning på 1.200m², som måtte fjernes, hvilket vi fik tilladelse til.
– Sideløbende med nedbrydningen blev nybygningen projekteret helt færdig, efterfulgt af et afklaringsmøde med alle involverede parter med henblik på hurtigst muligt at opnå grave- og støbetilladelse og efterfølgende byggetilladelse, uddyber Jens Gundersen.

Hurtig sagsbehandling
hos Rebild Kommune
Herefter gik det stærkt. Byggetilladelsen for etablering af den nye bygning blev udstedt den 23.novemeber 2017, og den korte proces var afgørende for teamet bag byggesagsbehandlingen i Rebild Kommune.
– Koordinering er yderst vigtig i sager som disse, hvor sagsbehandlingen virkelig skulle være så kortvarig dom overhovedet muligt, fordi nybyggeriet skulle være opført og færdiggjort til produktion snarest muligt for at Hydrema kunne overholde Forsvarets fastsatte tidspunkter for alle leverancer.
– Det var utrolig vigtigt for os, at vi var i stand til at yde en effektiv og god sagsgennemgang til fordel for Hydrema, siger sagsbehandler Kenn Mønsted Lykholt fra Rebild Kommune.

Hurtigt og fleksibelt
samarbejde afgørende
Og det har haft en helt særlig betydning for Hydrema, at behandlingstiden på netop denne byggesag har været så kort.
– For at vi kunne imødekomme den meget korte deadline for første leverance til Forsvaret, som allerede var fastsat til 2. kvartal 2018, var det altafgørende at behandlingstiden og koordinering med alle parter i projektet forløb effektivt og konstruktivt. Og vi må konstatere, at der virkelig var en professionel indstilling til processen. Uden dette, havde vi ikke været i stand til at leve op til de krav, Forsvaret fremlagde ved aftalens indgåelse, samt dermed sikre at denne kæmpeordre fortsat blev hos Hydrema, slutter Jørgen Skovlund, leder af teknikværkstedet hos HYDREMA.

FOTO: En del af nybyggeriet hos
Hydrema i Støvring set udefra.
FOTO: Jens Gundersen

Share.

Der er lukket for kommentarer.