Klimasikring bliver stadig vigtigere for boligkøberne

0

De seneste års vejrbegivenheder har sat sig i boligkøbernes bevidsthed. 73% lægger i nogen grad, høj eller meget høj grad vægt på, at der er lavet forebyggende tiltag i eller ved boligen for at sikre sig mod ekstremt vejr. Det viser Codans årlige vejrundersøgelse af danskernes forhold til klima, vildt vejr og skadeforebyggelse.

Hele seks ud af ti boligkøbere (62%) mener, at der i forbindelse med en bolighandel bør indgå dokumentation af, hvordan boligen er klimasikret.
De løbende investeringer er derfor relevante i forhold til boligkøbernes spørgsmål om klimasikring og kan have betydning for den endelige pris.
På trods af disse fakta har kun en tredjedel (31%) af boligejerne inden for de seneste fem år foretaget forbedringer af boligen, som skal mindske risikoen for vejrrelaterede skader.

Eksempler på
spørgsmål ved huskøb:
Har der tidligere været problemer med oversvømmelser?
Hvad har forårsaget oversvømmelserne?
Hvilke foranstaltninger er der foretaget?
Hvornår har der sidst været en vejrrelateret skade på ejendommen?
Har kommunen været involveret i skadeforebyggende tiltag (fx kystsikring, sikringer af omkringliggende åer, dæmninger, forbedret kloakering etc)?
Tjek altid afsnittet ”sælgers oplysninger” i tilstandsrapporten. Her skal sælger angive, om der eksempelvis er etableret dræn på ejendommen, har været problemer med fugt og opstigende kloakvand m.m.

Eksempler på
klimasikringsløsninger:
Installation af højtvandslukke
Etablering omfangsdræn og/eller regnvandsfaskiner
Placering af regnvandstønder
Anlæg af regnbede til nedsivning i haven

Som sælger har du oplysningspligt. Det betyder, at du skal oplyse, hvis der tidligere har været vejrrelaterede skader som fx oversvømmelse af kælder, og hvad skaden skyldtes. De oplysninger indgår i tilstandsrapporten

Share.

Der er lukket for kommentarer.