Klinisk forskning i slidgigt: CCBR Aalborg forsker i ny medicin mod sygdommen

0

Slidgigt er den mest udbredte af alle gigtsygdomme i Danmark, og antallet af patienter med slidgigt stiger. Læger og sygeplejersker ved forskningsvirksomheden CCBR forsker i fremtidige behandlingsmuligheder for patienter med slidgigt.

Ved slidgigt nedbrydes brusk og væv omkring leddene langsomt. Dette kan forårsage smerter, stivhed og nedsat bevægelighed. Leddene kan blive ømme og hævede, og der kan undertiden forekomme skurren i leddene. De, som får symptomer på slidgigt, kan blive svært smerteplagede og begrænsede i at kunne udføre dagligdags aktiviteter. Knæ, hofter og fingerled er de led, der oftest bliver ramt. 

Motion og sund livsstil

Behandlingen af slidgigt er motion og sund livsstil, men det kan desuden blive nødvendigt at supplere med smertestillende medicin på daglig basis. I svære tilfælde vil man efter en lægelig vurdering muligvis blive tilbudt operation herunder ledudskiftning. 

Over de seneste 10-20 år er der forsket yderligere i behandlingsmulighederne, fx udvikling af medicin, som kan påvirke brusken i leddene.

– Desværre står vi tilbage med utilstrækkelige tilbud, som betyder, at en del vil have behov for at benytte smertestillende medicin eller operation, fortæller Aina Sætre Lihn fra CCBR. – Uheldigvis er den eksisterende smertestillende medicin ikke altid tilstrækkeligt og kan være behæftet med en del bivirkninger. Dertil kommer, at forekomsten af slidgigt stiger med alderen, og eftersom vi lever længere, berører sygdommen flere og flere. Det kalder på yderligere forskning.  

Kliniske forsøg er vigtige

Kliniske forsøg er forsøg udført på syge eller raske mennesker med det formål at afdække ny viden i forhold til sygdom og sundhed. 

Undersøgelse af virkning og bivirkninger af et nyt lægemidler kaldes kliniske forsøg med lægemidler. 

Forsøgsdeltagerne er frivillige personer, som før de starter i forsøget har samtykket til at deltage. 

Der er megen kontrol omkring udførelse af kliniske lægemiddelforsøg. Først og fremmest skal de være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og etisk komité, men derforuden er selve forsøgsgennemførelsen underlagt internationalt aftalte regler og normer.

Når man deltager i kliniske forsøg, vil der være jævnlige besøg hos faste læger og sygeplejersker, som er tilknyttet forsøget, og hvor der blandt andet vil blive foretaget helbredsundersøgelser, blodprøver og samtaler.

CCBR forsker i ny medicin

Aalborgvirksomheden CCBR blev startet i 1992 af to danske læger med én klinik i Ballerup. I 1995 åbnede klinikken i Aalborg, og den har nu omkring 20 ansatte. 

Firmaet er en del af et netværk af forskningsklinikker med over 30 klinikker fordelt over hele verden, heraf tre i Danmark. 

Igennem årene har CCBR blandt andet beskæftiget sig med følgende forskningsområder: Alzheimers sygdom, forhøjet kolesterol, slidgigt, migræne, smerter, knogleskørhed, type 2 diabetes og kronisk hoste.

Hjælpen er GRATIS

De forsøg, virksomheden arbejder med, bliver oftest sideløbende kørt på hospitalsafdelinger rundt omkring i Danmark. CCBR har desuden et tæt forskningssamarbejde med Aalborg Universitet og med Aalborg Universitetshospital.

– Fundamentet for virksomheden CCBR er at deltage i udviklingen af ny medicin, som kan gøre en forskel, når sygdom rammer, eller som kan forebygge, at sygdom rammer. Det er det, som driver og engagerer os, fortæller Aina Sætre Lihn fra CCBR.

CCBR i Aalborg medvirker i øjeblikket i flere multinationale forsøg omhandlende nye lægemidler til behandling af slidgigtsmerter. 

Der er tale om en helt ny type smertestillende behandling. 

Forsøgsbehandlingen vil dog aldrig stå alene. Det er vigtigt, at man holder sig i gang og husker at bevæge sig i det omfang, man kan holde til det. 

FOTO: Sekretær Susanne Hybhol, tager imod i skranken hos CCBR Aalborg.

Share.

Der er lukket for kommentarer.