Kongens Tisted – en landsby med oaser for både folk og fæ

0

Portræt af en landsby; – i denne uge: KGS. THISTED

– en landsby med oaser for både folk og fæ

Kongens Tisted er en landsby med ca. 100 beboere. På trods af sin klejne størrelse har byen et prangende navn, en stor kirke og en befolkning, der holder sammen og udviser stort initiativ – også når det gælder om at hjælpe de mindste skabninger på Herrens Mark.

I vores første landsbyportræt (uge 12) besøgte Vores Avis Smidie, som har været en by siden middelalderen. Men på egnen omkring Kongens Tisted har der boet mennesker længe før den tid. Bag kirken op ad præstegårdens dige ligger en runesten. Stenen er oprindelig fundet ved Lille Rørbæk i 1847, men siden flyttet til sin nuværende plads. Inskriptionen på stenen siger: ”Aagod, Tygotes søn, rejste stenen efter sin broder Ege”. I landskabet rundt om Kgs. Tisted er der mange gravhøje, og ikke langt fra landsbyen ligger de arkæologiske levn af byen Borremose. Tilbage i bronzealderen var Borremose en by. På stedet kan man stadig se den stenlagte vej, der førte ind til byen og omrids af flere langhuse.

Byens særlige navn

Byen har eksisteret i hvert fald siden 1200-tallet, men dengang hed den bare Tisted. I 1429 omtales byen første gang som Kongens Tisted. Men, hvorfor byen tog navneforandring og pludselig var kongens, det fortaber sig i historiens tåger. Måske hedder den sådan fordi Valdemar Sejer på et tidspunkt ejede seks ejendomme i byen. En anden forklaring findes i antologien Nordsügner. Her fortælles det, at der i den tidlige middelalder boede en bonde på egnen, som pløjede sine marker ved hjælp af sine svin. Det ville Herremanden på Nøragergård ikke tro på. Han lovede derfor bonden al den jord, han kunne pløje med sine svin, mens præsten prædikede i Durup kirke. Bonden nåede at pløje hele det område, der i dag er Kongens Tisted. Herremanden ville dog ikke holde ord, så til sidst kom sagen for kongens dom. Kongen blev vred over, at de to havde forbrudt sig mod Guds ord (ved at pløje i kirketiden) og derfor tog han selv jorden. Dermed kom byen til at hedde Kongens Tisted – fordi byen og jorden dertil tilhørte Kongen.

Historiens vingesus

Byens kirke er usædvanligt stor af en landsbykirke at være. Inde i kirken kan man se en kristusfigur på ca. en halv meters højde, der er lavet af den kendte, danske billedhugger Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsens Kristusfigur er foræret til kirken af Arne Jensen i 2011. Arne Jensen er selv barenfødt i Kongens Tisted. Figuren har sin helt egen historie. For mange år siden så Arne Jensen og hans familie en transmission fra en gudstjeneste i Københavns Domkirke i fjernsynet. Her så de den 3 meter høje kristusfigur af Thorvaldsen, som står i Københavns Domkirke. Arne Jensen blev så facineret af figuren, at han købte en mindre udgave til sin kone, Tove. Efter Tove Jensens død i 2009 besluttede familien Jensen at give Thorvaldsens Kristusfigur til en kirke. Valget faldt på Kongens Tisted Kirke, som Arne følte et særligt tilhørsforhold til. Dermed matcher kirken både, hvad størrelse og udsmykning angår, byens flotte navn: Kongens Tisted.

Oaser for folk og fæ

Byen Kongens Tisted er dog andet og mere end historiske vingesus. Også i dag skabes og fortælles der gode historier i byen. ”Oaser for folk og fæ” var titlen på vinderen af Landsbystafetten 2014. Og her er det nok overflødigt at tilføje, at den vindende landsby naturligvis var Kongens Tisted. Kernen i projektet var en række bihoteller, som er bygget på Herrens Mark i Kongens Tisted. Et bihotel er langt fra stort og prangende set med menneskeøjne, men de udfylder en vigtig funktion for de vilde bier og andre insekter. De vilde bier, som der ellers findes 200 arter af, er tæt på at uddø. Vilde bier bor ikke som honningbierne i bistader. Vilde bier bor derimod i huler og sprækker, og oftest alene. Den vilde bi er vigtig for naturen – især for bestøvning af afgrøderne på marken og frugttræerne i haven, foruden de mange blomster. Derfor er det godt, at beboerne i Kongens Tisted gik sammen og byggede bihotellerne, efter ideen blev bragt frem af Karin Ejlersdatter og Bjarne Hansen. Byens borgerforening og menighedsrådet i Kongens Tisted støttede ideen. Således er det menighedrådet, der har doneret jorden, og byens borgere, der har ofret tid på at realisere projektet. Det hele finansieret af de 50.000 kr., som projektet vandt i Landsbystafetten. På marken er der plantet træer og sået blomster, som i løbet af foråret og sommeren gerne skulle spire og gro, så Herrens Mark og bihotellerne bliver endnu mere attraktive for de bier. I fremtiden bliver Herrens Mark med bihotellerne måske endnu mere synlig i bybilledet. Kongens Tisteds befolkning har i hvert fald forelsket sig i en Rebild Land Art skulptur af Bo Karberg. Skulpturen, der vil komme til at forestille en kæmpestor bi, skal stå midt på Herrens Mark. Midlerne til at realisere denne del af projektet skal bare lige i hus.

Legeplads og æblehave

I landsbyen findes også et par oaser primært for folk. Der er æblehaven, hvor der er masser af borde og bænke, bålplads og et par små pavilloner foruden en masse æbletræer. Her kan både unge og gamle mødes, nyde foråret, sommeren og fællesskabet i den lille landsby. Byen har også en legeplads med sjov og udfordringer for børn i alle aldre. 18. april mødes byens beboere til fælles morgenkaffe og arbejdsdag for at gøre både legepladsen og æblehaven klar til sæsonen. Og som i så mange andre byer mødes man også i Kongens Tisted til fællesskab og hygge, når Sankt Hans Bålet skal tændes 23. juni. Igen med udgangspunkt i byens hyggelige oase: Æblehaven.

Legepladsen i Kongens Tisted

Legepladsen i Kongens Tisted

Kongens Tisted

Kongens Tisted

Bihotel på Herrens Mark i Kongens Tisted

Bihotel på Herrens Mark i Kongens Tisted

 

 

 

 

Gravhøje på marken nær Kongens Tisted

Gravhøje på marken nær Kongens Tisted

Æblehaven i Kongens Tisted - en oase for folk og fæ

Æblehaven i Kongens Tisted – en oase for folk og fæ

Runestenen i Kongens Tisted

Runestenen i Kongens Tisted

Nærmeste nabo er Mejlby, 5 km borte

Nærmeste nabo er Mejlby, 5 km borte

Nyplantede træer på Herrens Mark i Kongens Tisted - en del af Oaser for folk og fæ

Nyplantede træer på Herrens Mark i Kongens Tisted – en del af Oaser for folk og fæ

Kongens Tisted Kirke

Kongens Tisted Kirke

Kongens Tisted - en onsdag eftermiddag i marts

Kongens Tisted – en onsdag eftermiddag i marts

Herrens Mark i Kongens Tisted med kirken i baggrunden

Herrens Mark i Kongens Tisted med kirken i baggrunden

Herrens Mark i Kongens Tisted - med byen i baggrunden

Herrens Mark i Kongens Tisted – med byen i baggrunden

Share.

Der er lukket for kommentarer.