LAG Himmerland: Generalforsamling og info-møde om tilskudsmuligheder

0

LAG-Himmerland, den lokale aktionsgruppe for Rebild og Mariagerfjord, holder generalforsamling torsdag den 22. marts i lokalerne hos Mariager Kajakklub, som det fremgår andetsteds i Vores Avis. – MEN FORINDEN er der allerede afholdes tirsdag aften den 13. marts informationsmøde på Rold Gl. Kro om mulighederne for at få tilskud til lokale ildsjæle-projekter via LAG-midlerne, som kanaliseres fra den fælles EU-kasse til styrkelse af gode fritidsaktiviteter i lokalområderne. Næste ansøgningsfrist er mandag den 23. april kl. 12 middag.

Alle interesserede er velkomne til informationsmødet på tirsdag aften, og det samme gælder generalforsamlingen torsdag aften den 22. marts, men her vil arrangørerne meget gerne have en forhåndstilmelding på mail aritm@mariagerfjord.dk

Gerne flere kvinder, tak 😉
Bestyrelsen for foreningen LAG Himmerland består af 15 medlemmer.
Tre medlemmer er valgt fra foreningslivet, tre valgt som borgere og seks valgt fra det lokale erhvervsliv.

Valgperioden er to år.
Tre medlemmer er politisk udpeget – et medlem fra hver af de to LAG-kommuner (Rebild og Mariagerfjord) og et medlem fra Region Nordjylland.
På valg i 2018 er fra bestyrelsen:
Borger-gruppen: Børge Poulsen (genopstiller) og Anders Andersen (genopstiller ikke).
Forenings-gruppen: Jacob Ellemann (genopstiller).
Erhvervs-gruppen: Jan Vestergaard, Lone Skaarup (begge genopstiller) og Jan Værum Nørgaard (genopstiller ikke).
Der skal vælges suppleanter til alle tre medlemsgrupper, da de sidder et år ad gangen.
Ifølge LAG-Himmerlands vedtægter tilstræber LAG at have en bredt sammensat bestyrelse – dvs. at medlemmerne dækker hele LAG-området og har en god fordeling af mænd og kvinder.
Derfor opfordres kvinder til at melde sig som kandidater til bestyrelsen, da kun tre ud af 15 medlemmer i bestyrelsen i øjeblikket er kvinder.
Efter generalforsamlingen er der oplæg fra lokale ildsjæle, som har fået tilskud til deres projekter via LAG-Himmerland:
• Mariager Kajakklub – nyt klubhus og kajakhus
• Vækst via Netværk – samarbejde mellem turist- og handelsstandsforeningen i Mariager.

Share.

Der er lukket for kommentarer.