LAG Himmerland indstiller ni projekter til støtte, ialt 1,255 mio. kr. til lokalområdet

0

LAG Himmerland har indstillet 9 projekter til støtte ved Erhvervsstyrelsen.
Indstillet beløb: 1,255 mio. kr.
Projekterne kommer fra Rebild og Mariagerfjords ildsjæle og dækker et bredt interesseområde:

Stationen – unikt Kulturarvsmødested
Ansøger: Mariager-Handest Veteranjernbane
Indstillet til tilsagn på 200.000 kr.
Projekt omfatter sikring og opgradering af publikumsarealerne omkring den gamle stationsbygning i Handest, og dertil genopbygning af den gamle kreaturrampe/kvægfold m.m. som skaber et smukkere visuelt indtryk af stationsområdet til glæde for de rejsende på veteranjernbanen.

Digital pylon i Øster Hurup
Ansøger: Øster Hurup Handel
Indstillet til tilsagn på 55.000 kr.
Projektet omhandler opstilling af en digital informationsstander midt i kystbyen for at give lokale borgere og besøgende turister bedre information om arrangementer i byen – og give byens handlende mulighed for at fortælle om deres virksomheder og aktuelle tilbud.

Støvring Multihus – inventar
Ansøger: Støvring Svømmehal af 2006
Indstillet til tilsagn på 100.000 kr.
Projektet: Støvring Multihus ønsker foruden svømmehal og motionscenter at tilbyde byens borgere, fritids- og idrætsforeninger lokaler til brug for forsamlinger, foredrag, udførelse af ”intelligent motion”, herunder Mindfulness, Yoga, men også holdtræning som gymnastik. Svømmeklubben Pingvinen med ca. 900 medlemmer, som til dagligt benytter svømmehallen, vil med projektet få opfyldt et stort ønske om mere plads til træning ”på land”, og ikke mindst behovet for et klublokale.

Naturterapi Nord
Ansøger: Naturterapi Nord.
Indstillet til tilsagn på 100.000 kr.
Projektet: etablering af ny lokal virksomhed med målrettet tilbud om terapi til sårbare mennesker – via ophold og oplevelser i naturen. Udover naturterapi tilbydes fysioterapi, fysiurgisk behandling, instruktion i bevægelse og afspænding, samt rådgivning i at færdes i naturen på trods af fysiske skavanker.

Als eSport
Ansøger: Als Sport & Event
Indstillet til tilsagn på 100.000 kr.
Projektet: Etablering af eSport-tilbud i Als. Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 9 – 17 år, som gerne sammen med andre unge vil dyrke eSport i foreningsregi. Klubben vil tilbyde undervisning/ kurser og færdighedstræning i eSport. Klubben vil også rumme tilbud til ældre aldersgrupper og besøgende turister.

GASmuseet – uderum til læring,
aktivitet og fællesskab
Ansøger: GASmuseet, Hobro
Indstilles til tilsagn på 200.000 kr.
Projektet omfatter etablering af en ’indre gård’ uden for museets indgang med en ’gamewall’, en klatrevæg og elementer til læring om vand og energi samt affald og genbrug. Etablering af et nyt legerum for børn i alle aldre, som bliver et aktivt og rekreativt nyt besøgssted i den yderste del af Hobro Havn.

Made in Himmerland
Ansøger: Visit Vesthimmerland
(samarbejdsprojekt med Visit Rebild
og Visit Mariagerfjord).
Indstillet til tilsagn på 200.000 kr.
Projektet skal medfinansieres af LAG Jammerbugt-Vesthimmerland.
Projektet har fokus er på kompetenceløft, netværksopbygning og produktudvikling indenfor virksomheder, der bl.a. arbejder med outdooraktiviteter, fødevarer og besøgs- og overnatningssteder. Derudover har projektet fokus på markedsføring og synliggørelse af netværket og brandet ”Made in Himmerland” og af de produkter, som udvikles gennem projektet samt fokus på distribution og logistik af produkterne.

Østhimmerlands
Kunstgræsbane fase 2
Ansøger:
Østhimmerlands Kunstgræsbane, Bælum
Indstillet til tilsagn på 150.000 kr.
Projektet: Ny servicebygning ved kunstgræsbanen til grej-opbevaring, informationstavler og oversigtskort. Udstyr til vedligehold af nyanlagt trænings- og kampbane og udstyr til spillere.

Opførelse af Buggy bygning (garage)
Ansøger: Mariagerfjord Golf a/s
Indstillet til tilsagn på 150.000 kr.
Projektet omhandler en ny bygning til opbevaring af 10-12 golfbiler / buggies, idet klubbens medlemmer bliver ældre og i stigende grad benytter buggies for at komme rundt på banen. De nye faciliteter vil hjælpe med at fastholde medlemmer, der oplever gangbesvær og er udfordret i sygdomsperioder.
Efter forårets ansøgningsrunde er der nu ca. 600.000 kr. ’plus det løse’ tilbage i puljen til næste LAG-ansøgningsfrist, som falder: tirsdag den 4. september 2018 – kl. 12.00.
Inden indsendelse af ansøgning skal ansøgere – i god tid – kontakte LAG-koordinator, Anne Odgaard Ritman, for at få råd og vejledning ift. de materialer, der kræves ved en LAG-ansøgning.

Share.

Der er lukket for kommentarer.