Lokale genvalg til Jutlander Banks bestyrelse

0

Repræsentantskabet i Jutlander Bank har genudpeget fire medlemmer af bankens bestyrelse for de næste fire år, mens bestyrelsen fik en ny medarbejderrepræsentant i skikkelse af Tina Sondrup Andersen, afdelingsdirektør for Connect Privat, Aars, 44 år.

Genudpeget blev forhenværende sparekassedirektør Ole Christoffersen, Spøttrup, og genvalgt blev ejendomsmægler Helle Aagaard Simonsen, Skørping, butiksindehaver Bent Bjørn, Brøndum, og direktør Svend Madsen, Hobro.
I ugerne op til repræsentantskabsmødet var der valg blandt bankens medarbejdere til bestyrelsen, og her blev afdelingsdirektør for Connect Privat, Tina Sondrup Ander-

sen, Aars (foto herover) nyvalgt, mens investeringsrådgiver Henrik Pedersen, Hobro, blev genvalgt.
Efter valget konstituerede bankens bestyrelse sig onsdag aften med genvalg til formand og næstformand, henholdsvis Senior Business Consultant Finn H. Mathiassen, Aars, og gårdejer Lars Tolborg, Hørby.

Share.

Der er lukket for kommentarer.