Middelalderbyen med traditioner og turister.

0

Serier som Mogens kom forbi på TV2 Nord og Gintberg på kanten på DR, har de senere år nydt stor popularitet. Spændende personer og gode historier findes i høj grad (også) i de små samfund – lidt væk fra alfavej. I Rebild Kommune er der 41 landsbyer. Vores Avis har sat sig for, at tegne et portræt af hver enkelt. 

Kommer man til Rebild Kommune fra nord ad vejen fra Kongerslev, møder man som noget af det første landsbyen Smidie. Byen ligger da til venstre for vejen. På grænsen mellem de lavtliggende enge og agerjorden. Her har den ligget siden den tidlige middelalder. Og byens navn antyder, at der engang har været en smedje.

En by siden middelalderen

Landsbyen er en såkaldt forte eller forteklyngeby. Husene ligger tæt samlet omkring hovedgaden. Sådan anlagde man byer i middelalderen. På grund af det historiske islæt er byens struktur bevaringsværdig. Vejens og husenes placering er bevaret næsten uændret gennem tiden. Husene ligger tæt med en skarp afgrænsning til det omgivende landskab. Byen er grundlagt i den tidlige middelalder. Byens placering og struktur vidner om datidens levevilkår. Byen er placeret midt mellem de lavtliggende enge og den højerliggende agerjord. I sikker afstand fra mosen. På toppen af bakken, bag byen, ligger herregården Kongstedlund, som også giver navn til en af Smidies veje: Kongstedlundvej.

Bechs kalkminer

Jorden under Smidie er fyldt med kalk. Derfor startede Teglværksejer Bech kridtbrydning i byen i 1850. 80 år senere, i 1930’erne, blev kalkgravene og de tilhørende kalkovne omtalt som byens stolthed. I dag er Bechs kalkminer forladt af alle andre end områdets flagremus. Det menes at mellem 600 – 2500 flagermus holder til i de forladte kalkminer. Minerne er spærret af for at beskytte de fire forskellige arter af flagermus, der overvintre i dem. Ikke langt fra Smidie ligger der dog et moderne kalkværk.

Smidie i dag

Smidie består i dag af 30 huse med ca. 50 beboere i alt. I 1990’erne og starten af det nye årtusinde er mange ældre flyttet fra byen. Byen bebos nu fortrinsvis af unge mennesker og børnefamilier. Foruden beboelse findes der i Smidie bl.a. en frisørsalon, en pilefletter med en lille butik og en kartoffelavler, som producerer store mængder af de berømte vildmosekartofler.

Fest og sammenhold

Landsbyen har mange traditioner. De holdes i hævd af byens borgerforening, som også står for vedligehold af byens fællesarealer. Hvert år afholdes der således både Skt. Hans Aften med bålhygge, aktivitetsdag, byfest og den årlige generalforsamling i Smidie Borgerforening. Den omtalte byfest har været afholdt hvert år siden 1976. Tidligere smidiebo Palle Rosendal udtaler om sidste års byfest: ”Det var en super hyggelig aften. Der var rigeligt med mad, som vi grillede i fællesskab. Om aftenen var der bål, små konkurrencer – bl.a. ’slå søm i’, og en fra byen lavede en lille opvisning med ildshow.”

Byens juletræ

Julemåneden er også en fest i Smidie. Hvert år laver borgerforeningen et arrangement, hvor byens juletræ hentes i skoven. Hele byen er inviteret med, og de seneste år er træet bragt fra skoven på hestevogn. I perioder, hvor ingen i byen har haft hest, har man anvendt mekaniske hestekræfter. Tidligere års juletræer har været transporteret både med bil, veterantraktor og havetraktor. Altid med følge af byens befolkning.

Turisme

På trods af, Smidie ikke fylder meget på landkortet, så menes det, at ca. 250 turister årligt besøger landsbyen. Gennem byen går nemlig Cykelrute 5, også kendt som Østkystruten. Folk på vandre- eller cykelferie langs ruten kan overnatte i Smidie. Her er nemlig en primitiv overnatningsplads. Pladsen har toilet med bad og bålhytte samt mulighed for at slå telt op. Rengøring og vedligehold af pladsen varetages af Smidie Borgerforening. Lejerpladsen ligger lige ved siden af byens legeplads.

Smidie set fra hovedvejen

Smidie set fra hovedvejen

Bygaden i Smidie

Bygaden i Smidie

Legepladsen i Smidie

Legepladsen i Smidie

Share.

Der er lukket for kommentarer.