Nytårsparole med gode toner i Nordjyllands Beredskab

0

Vi bringer her nytårstalen fra søndag, som den blev holdt af Johannes Holm Iversen, beredskabschef Nordjyllands Beredskab, ved nytårsparolen i Klynge Syd, Haverslev Hallen:

Hr. Borgmester, samarbejdspartner, gæster og kære frivillige, velkommen til beredskabets nytårsparole 2016, Det er en god tradition og en god anledning til at se tilbage på året, der er gået og fremad på det, der skal komme.

Nordjyllands Beredskab år 1

Det har i Nordjyllands Beredskab været et travlt og hektisk år, men det har også været spændende. Tænk over det, vi har skullet starte en helt ny organisation fra stort set ingenting. Vi har skullet samle 11 kommuner, 4 klynger, 36 stationer i en fælles enhed, hvor rammerne ikke har været givet på forhånd. Vi har skullet starte forfra med alt fra personalepolitikker til indkøbsaftaler, politiske aftaler og rammer for vores samarbejde internt i organisationen og det med en bestyrelse, med deltagelse af 11 borgmestre og 2 politidirektører og en observatør for de frivillige.

Vi har faktisk skullet klare en mindre kommunalreform på ganske kort tid.

Nordjyllands Beredskab 2021

En af de større opgaver i 2016 der får indflydelse på jer, er den risikobaserede dimensionering, som vi har valgt at kalde Nordjyllands Beredskab 2021. Den sætter rammer og retning på det forebyggende og afhjælpende område. En projektgruppe har arbejdet dedikeret med opgaven og planen, og der været fokuseret på inddragelse og ejerskab via dialogmøder såvel i Nordjyllands Beredskab samt møder med kommunerne men også via temadrøftelser og behandlinger i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab. Målet er, at den skal godkendes i de 11 byråd i foråret, hvorefter en egentlig implementeringsfase begynder.

Det er helt afgørende for Nordjyllands Beredskab, at det lykkes, at få godkendt en samlet fælles plan for Nordjyllands Beredskab, da det vil sikre rammer og retning for Nordjyllands Beredskab for de næste mange år og give Nordjyllands Beredskab som organisation mulighed for løbende at udvikle sig og derved bidrage til, at Nordjylland er et trygt og sikkert sted for borgere og virksomhed.

Afhjælpende/operativ

På det afhjælpende og operative område, har der også været godt gang i det i 2016. Her er der ikke plads til at vakle for meget, for uanset om vi er

en ny organisation eller ej, der vil altid være brande der skal slukkes, klimaoversvømmelser der skal klares eller redningsindsatser, som skal

gennemføres. Der har I leveret varen til UG. Tak for det

På frivillig siden har de frivillige igen haft rigtig mange opgaver, som I har løst med stor ekspertise og gå på mod. Bl.a. ved oversvømmelsen efter

stormen URD.

Vi har jo netop uddannet jer frivillige til at støtte vores almindelige beredskab, som vi har købt hos Falck.

Jeg er stadig meget overbevist om, at Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommunes borgere er rigtig godt stillet ved større katastrofer m.v., ved at have rådighed over en frivillig styrke som jer.

Bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre, har klogt besluttet, at I frivillige skal have opgaver i Nordjyllands Beredskab Plan 2021.

Myndighed

Vores myndighedsgruppe, som omfatter 20 personer, hvoraf der er 3 i Klynge Syd, er i år startet på arbejdet med at harmonisere den brandtekniske byggesagsbehandling.

Der er blevet holdt en række møder med de 11

ejerkommuner, hvilket har udmøntet sig i en fælles samarbejdsaftale, som skal danne grundlag for

vores myndighedsarbejde. I første omgang inden for brandteknisk byggesagsbehandling, men planen er, at der skal udarbejdes samarbejdsaftaler på andre områder som fx miljø.

Der er i Klynge Syd gået 611 brandsyn i 2016.

I den forbindelse vil jeg lige nævne, at Nordjyllands Beredskab Klynge Syd har i dens første leve år nået 100% brandsyn.

Medarbejdere i Nordjyllands Beredskab

Nordjyllands Beredskab bygger på en struktur med fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere og frivillige. Det er en struktur vi kan glæde os over, og som vi vil fastholde, da den på bedste vis sikrer, at vi kan bidrage positivt i Nordjylland, om det drejer sig om at slukke brande og redde liv, afhjælpe klimaskabte ulykker, at forebygge brande, at understøtte arrangementer i Nordjylland eller at samarbejde med de 11 kommuner i Nordjylland om brandteknisk byggesagsbehandling.

I år 2 tager vi i endnu højere grad fat på processen mod en fælles måde at gøre tingene på.

Fra 1. januar 2016 til nu, har været en ekstremt hektisk tid, hvor medarbejderne har løbet rigtig stærkt, da vi har arbejdet på at etablere Nordjyllands Beredskab, og udarbejde plan 2021, samtidige med at vi har haft vores normale opgaver.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose mine medarbejdere.

I skal alle 7 have en stor tak for samarbejdet i 2016.

Jeg ser frem til samme gode samarbejde i 2017.

Tak til:

Til lokalpolitiet Himmerland skal der lyde en stor tak for samarbejdet med Nordjyllands Beredskab i år 2016. Vi i Klynge Syd ser frem til samarbejdet her i 2017.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Falck med stationsleder Tommy D. Sørensen i spidsen, og de 11 brandstationsledere for et godt

samarbejde i 2016. Jeg ser frem til stadig godt samarbejde i 2017.

Også en tak til Beredskabsstyrelsen Nordjylland, ved blandt andet

kolonnechef Lennart Kvist og til Beredskabsstyrelsen Midtjylland ved blandt andet kolonnechef Ole Mæhlisen, for hjælpen i 2016. Jeg ser frem

til det samme gode samarbejde i år 2017 med Beredskabsstyrelsens afdelinger, som heldigvis fik lov at bestå.

Et flot fremmøde

Til sidst vil jeg takke jer alle for fremmødet her i dag. Tak for den store interesse I har udvist, og den arbejdsindsats hver enkelt har udført for vort

beredskab i det forgangne år. – Jeg håber I er klar til at tage fat på 2017 med samme entusiasme, som jeg synes I har båret med jer i 2016. TAK

Med disse ord vil jeg ønske jer alle og jeres familie et godt nytår. TAK.

 

Nogle facts om Nordjyllands Beredskab:

 

Nordjyllands Beredskab er i dag ét selskab, hele Nordjyllands fælles beredskab.

Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i 11 nordjyske kommuner, og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 km2 er det fælles beredskab også landets største.

Trods fusionen, som fandt sted for præcis ét år siden, pr. 1. januar 2016, garanteres det, at borgerne kan være sikre på, at hjælpen i nødsituationer altid er nær: De røde brandbiler er de samme, ligesom mandskabet stadig kommer fra en af de 36 nordjyske stationer.

Hurtig udrykning

”Er der brug for hjælp, ringer du 1-1-2. Så rykker vi ud, som vi altid har gjort”, lyder garantien: ” Vi løser stadig den samme opgave!”

I praksis er der oprettet fire operative klynger med én fælles beredskabsdirektør og fælles bestyrelse, hvortil hver af de 11 kommuner udpeger et medlem.

I aftalen, som ved fusionen blev indgået for Nordjyllands Beredskab, blev der lagt stor vægt på, at der ikke må ske forringelser i beredskabernes udrykningstid.

Medlemskommuner:

Mariagerfjord

Rebild

Vesthimmerland

Morsø

Thisted

Aalborg

Jammerbugt

Læsø

Hjørring

Brønderslev

Frederikshavn

Bestyrelsen:

Formand:Borgmester Arne Boelt (Hjørring Kommune)

Næstformand:Borgmester Hans Ejner Bertelsen (Morsø Kommune)

Medlem:Borgmester Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune)

Medlem:Borgmester Birgit S. Hansen (Frederikshavn Kommune)

Medlem:Borgmester Mogens Gade (Jammerbugt Kommune)

Medlem:Borgmester Tobias B. Johansen (Læsø Kommune)

Medlem:Borgmester Leon Sebbelin (Rebild Kommune)

Medlem:Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen (Thisted Kommune)

Medlem:Borgmester Mogens Jespersen (Mariagerfjord Kommune)

Medlem:Borgmester Knud V. Kristensen (Vesthimmerland Kommune)

Medlem:Rådmand Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune)

Medlem:Politidirektør Elsemette Cassøe (Nordjyllands Politi)

Medlem:Politidirektør Jens Kaasgaard (Midt & Vestjyllands Politi)

Observatør: Frivillig

Share.

Der er lukket for kommentarer.