Økologiske juletræer er en udfordring

0

Debatten raser om økologi contra koncentionelle fødevarer. – Nu er der også divergerende meninger om ”vores” juletræer: ”Skal de være økologiske, eller må de være fremavlet, som vi har kendt det de seneste mange, mange år..?”
En af Himmarlands store producenter af juletræer, pyntegrønt med videre, såvel til hjemmemarked som eksport, er Christian Janner Olesen og hele familien på
Rostrup Hedegård, Hedegårdsvej 8, 9560 Hadsund.
Han fortæller om dyrkningen af juletræer og pyntegrønt:

De fleste kunder ønsker mørkegrønne juletræer samt en fin nålesætning, hvor grannålene strutter af sundhed.
Dette er gældende uanset, om der er tale om hjemmemarkedet eller eksportmarkedet. Parallelt til fødevarer er der også familier, som ønsker et økologisk juletræ, som bl.a. er kendetegnet ved ikke at have fået kunstgødning, ingen kemikalier hverken i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse eller sprøjtet med kemiske insektmidler.

Ligeså er det også nødvendigt ofte at stoppe topskudslængden for at undgå for stor afstand mellem grenkransene. Populært sagt siger vi inden for branchen, at vi ikke skal kunne se ”svigermor” på den anden side af træer. Her anvender vi også kemikalier, men kan dog undgå dette ved at lave nogle ridser i barken på topskuddet med en specielt udviklet tang. Men dette giver så til gengæld ar på stammen af træet, som mange kunder ikke synes om.

Den stigende økologiske trend hos mange forbrugere har vi også her på Rostrup Hedegård fokuseret på inden for miljømæssige og økonomiske årsager. Det er en kendsgerning, at økologiske juletræer har en markant højere pris end traditionelle juletræer produceret på konventionel vis, altså med kemikalier og kunstgødning.

Vi har virkelig forsøgt at producere økologiske produkter til gårdens hjemmesalg af juletræer, pyntegrønt i form af nordmann og nobilis, pottetræer og fyrregrene – men desværre ikke den store succes.
Det er dog lykkedes med nobilis, fyrregrene og pottetræerne..

Især ukrudtet er simpelthen et problem i selve juletræerne, da dette udelukkende må fjernes med strigle, harve og radrenser. Dette kræver et kolossalt forbrug af arbejdstid og medfører en masse kørsel på arealerne. Det undrer mig, at især fanatiske økologer af juletræer ikke ser, at en masse kørsel i forbindelse med mekanisk ukrudtsbekæmpelse skaber problemer for de jordrugende fugle, så som viber og lærker.
Ingen tænker, at en så massiv marginal ekstra kørsel på arealerne medfører ekstra udledning af CO2 på grund af ekstra forbrug af dieselolie. Ved ukrudtsbekæmpelse med Round Up (kemikalier) er der kun behov for kørsel hvert andet år i selve julestykkerne.

Er vi som juletræsproducent ramt af ”insektår”, er det i realiteten umuligt at sikre flotte nåle på grenene
uden anvendelse af insektkemikalier – akkurat parallelt til, når der eksempelvis går lus i roserne hjemme i haverne, eller køkkenhaverne er blevet inficeret med insekt-utøj.

Pottetræerne udgør et så lille areal, at hver potte kan håndteres med hakke og gødes med naturlig gødning. Disse mindre træer er ikke eksponeret for insekter. Nobilis pyntegrønt og fyrregrene klarer sig selv i naturen uden nogen form for sprøjtemidler og gødning og er meget sjældent ramt af insektproblemer.

Så juletræsproducenter er også i den samme livssituation / erhvervssituation som alle andre mennesker / virksomheder: Livet konfronteres altid med tilvalg contra fravalg. Jeg kommer ofte til at tænke på, hvornår er der egentlig tale om udvikling versus afvikling, men én ting er helt sikkert:
HISTORIEN FORTSÆTTER I MORGEN.

Share.

Der er lukket for kommentarer.