Rebild-indbyggere får stor ros for affalds-sortering

0

Rebild Kommunes indbyggere ta’r skraldet; ja altså, de ta’r skraldet fra husholdningen med ud til husstandens lokale ”sorteringsanlæg” i skraldebøtterne, og dér sorterer de affaldet så godt, at kommunen og affaldsselskabet giver denne korte, opløftende besked: ”I GØR DET RIGTIG GODT..!”
Langt det meste af det affald der samles ind, er nemlig sorteret så godt, at det kan genanvendes.

Det affald borgerne i Rebild Kommune sorterer til genanvendelse bliver kørt til Reno-Nord, hvor det bliver sorteret yderligere og sendt til genanvendelse.
Affaldet er værdifuldt
Anne Riis, som er projektleder ved Reno-Nord har ros til kommunens borgere:
– Der er ingen tvivl om at Rebild Kommune ligger i den gode ende når det kommer til sortering af affald.
Affaldet er i langt de fleste tilfælde sorteret rigtig godt, så jeg kan kun opfordre borgerne til at fortsætte den gode linje – og naturligvis gerne blive endnu bedre, fastslår hun.
Julie Lyngby Therkildsen er affaldsmedarbejder ved Rebild Kommune, og hun er også rigtig glad for borgernes indsats på affaldsområdet.
– Det er meget, meget vigtigt at vi er gode til at sortere vores affald. Resurserne er ikke ubegrænsede og ved at genanvende mest muligt at vores affald mindsker vi belastningen af miljøet og klimaet.
Så al affald der kan udvindes råvarer af til nye produkter, er en særdeles værdifuld resurse, siger hun.
Fejlkilder kan korrigeres
Selv om kommunens borgere er rigtig gode til at sortere, er der alligevel plads til forbedringer, og det skyldes flere ting.
Blandt andet er der nogle få plasttyper, som endnu ikke kan genanvendes, og en vis del af affaldet sorterer borgerne forkert.
Sidste år modtog Reno-Nord for eksempel 19 ton elektronikaffald (fra alle fire affaldssamarbedskommuner ialt), som blev sorteret fra.
Elektronikaffald må ikke kommes i hverken sorteringscontaineren eller containeren til dagrenovataion, men skal
afleveres på genbrugspladsen eller i den røde miljøkasse.

Dagrenovation skal også
i den rigtige beholder
Dagrenovation er også noget af det, der fra tid til anden dukker op i genbrugscontainerne, men det skulle gerne havne i containeren til, ja … dagrenovation, altså fx kartoffelskræller, dåser
fra makrel i tomat, metalbakker med leverpostej, som er blevet for gammelt…

Hjemmeside fuld af facts
På http://rebild.dk/affald står der alt om, hvordan borgerne skal håndtere affald i Rebild Kommune.

FOTO: Det affald kommunens borgere sorterer bliver kørt
til Reno-Nord hvor det sorteres yderligere og sendes til genanvendelse.

Share.

Der er lukket for kommentarer.