Rebild Kommunes Handicappris 2017 til dagplejer Pia Bonde Larsen

0

Ved en sammenkomst på rådhuset i Støvring, inden det nyvalgte byråds første møde, blev 2017-udgaven af Rebild Kommunes Handicappris uddelt.
Valget faldt denne gang på dagplejer Pia Bonde Larsen for hendes helt usædvanligt engagerede måde at tackle de udfordringer, dagplejebørn med forskellige handicaps har i hverdagen.

Forældreparret, som har indstillet Pia Bonde Larsen til Handicapprisen, har oplevet, at Pia gør en ekstraordinær indsats i sin dagpleje, og at hun nysgerrigt og kompetent involverer sig i deres barns udvikling og trivsel.
Pia har gjort en enestående indsats for at inkludere dette barn med særlige behov, og som forældrene selv udtrykker det, ”så har Pia haft en kæmpe andel i den udvikling, vores datter har været igennem”.
For denne særlige indsats modtager Pia Handicapprisen 2017.

Borgmester-ord
I sin tale til prismodtageren sagde borgmester Leon Sebbelin blandt andet:
– Som Victorias forældre skriver i deres indstilling, er du en stjerne blandt dagplejere, som ikke alene tager hensyn til børns handicap, mens også lærer de øvrige børn, hvordan man begår sig over for små handicappede medmennesker, – tak for din indsats!
I samme ombæring benyttede Leon Sebbelin lejligheden til at takke alle Rebild Kommunes medarbejdere for deres arbejde året rundt, hvor de i fællesskab søger at yde den bedst mulige service til alle borgere.

Share.

Der er lukket for kommentarer.