REBILD VANDVÆRK: Værs’go, hjemlig hygge med hjemmeavlet juletræ

0

”Rebildborger, værs’go: hent juletræsplanter!”

Rebild Vandværk har nu købt marken, der ligger sydøst for Rebild, med tilkørsel fra Lyngvej, for at beskytte fremtidens drikkevand mod forurening.

Marken, som er ganske stor, 22 hektar (eller 220.000 kvadratmeter, svarende til en snes parcelhusgrunde af pæn størrelse) blev i 2017 købt for at dyrke juletræer på den, og der blev sidste forår plantet på en tredjedel af marken. De planter kan du nu kvit og frit grave op og plante hjemme ved dig selv.

Rebild kommune offentliggjorde i juni et forslag til en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet bl.a. i Rebild. 

I planen, som blev vedtaget af byrådet i november, står der, at der ikke må sprøjtes og næsten ikke gødes på en stor del af marken, fordi vandværkets boring ligger lige ved siden af. Det betyder, at man ikke kan dyrke juletræer – uden at gå over til økologisk dyrkning, og det har den tidligere ejer ikke ønsket at give sig i kast med.Rebild vandværk forhandlede derfor med ejeren om at købe jorden med de juletræsplanter, som allerede var plantet, og resultatet blev, at vandværket har købt hele den mark, der var indhegnet; – lidt mere end der var nødvendigt for at beskytte drikkevandet – men ejeren ville kun sælge det hele.

Rettidig omhu

– Vi har handlet i rettidig omhu, siger formanden Jens Henriksen. 

– Hvis vi havde siddet på hænderne og ventet på, at kommunen skulle forbyde ejeren at sprøjte og gøde, kunne der gå flere år inden den sag var afgjort, eventuelt i retten. 

– Ejeren kunne i mellemtiden plante endnu flere juletræer, og marken ville blive dyrere og dyrere – det ville i sidste ende under alle omstændigheder blive Rebild Vandværk, der skulle betale erstatningen til ejeren. Derfor har vi handlet nu.

Marken bliver økologisk

Der er nu indgået aftale med en økologisk landmand om forpagtning af jorden. Men de allerede plantede juletræer kan hverken sælgeren eller den økologiske landmand bruge. Derfor er juletræsplanterne vandværkets, dvs. alle forbrugernes.

– Så hvis du, din familie eller venner kan bruge nogle juletræsplanter, så er der frit spil til at hente og grave-selv-op. Hegnet om marken er i øvrigt lige blevet taget ned igen, nu da der ikke skal være juletræer, der skal beskyttes mod rådyrene. Og omkring 1. april pløjer den økologiske landmand  de juletræer ned, der er tilbage. 

– Det har været en spændende og udfordrende sag, som blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling i oktober, hvor bestyrelsen fik mandat til at købe. Hvis forbrugerne vil høre mere om købet, skal de bare komme til generalforsamlingen den 25. marts, slutter Jens Henriksen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.