Rekordagtigt regnskab i Spar Nord Rebild

0

Spar Nord Rebild har sammen med resten af Spar Nord opnået et resultat før skat på 1.028 millioner kroner i 2016, og dermed fastholder Spar Nord rekordniveauet fra 2015.

Regnskabet bærer præg af høj kundeaktivitet og fortsat faldende nedskrivninger, hvilket kommer de 8.462 aktionærer i Spar Nord i området omkring Støvring, Nibe, Svenstrup og Terndrup til gode.

Efter en opjustering i tredje kvartal lander Spar Nord Rebild sammen med resten af Spar Nord et samlet resultat for 2016 på 1.028 millioner kroner før skat. Dermed fastholder Spar Nord et regnskabsresultat på rekordniveauet fra 2015, hvor regnskabet var positivt påvirket af en ekstraordinær indtægt på 226 millioner kroner fra salget af aktier i Nørresundby Bank. Resultatet for 2016 svarer til en forrentning af bankens egenkapital på 10,7 procent efter skat.

Direktør i Spar Nord Rebild Lisa Kjær forklarer blandt andet resultatet med, at Spar Nord på landsplan igennem en årrække er lykkedes med at tiltrække omkring 10.000 nye kunder netto om året.

– Især på bolig- og formueområdet har vi i 2016 oplevet stor efterspørgsel, fortsætter hun.- Dertil kommer, at udlånet er vokset med 4 procent, ligesom faldende nedskrivninger også bidrager til et stærkt regnskab. Derfor kan vi ikke være andet end tilfredse.

De samlede omkostninger i Spar Nord lander marginalt højere i 2016 sammenlignet med 2015, hvilket skyldes engangsomkostninger til konvertering af it-platform samt implementering af bankens nye strategi.

Nedskrivningerne lander i 2016 på 242 millioner kroner, hvilket er 23 procent lavere end i 2015 og lavere end bankens forventninger ved årets begyndelse.

– Vores nye strategi handler i høj grad om både at drage fordel af de muligheder, som den digitale udvikling giver, og samtidig levere den relevante, værdiskabende og ikke mindst personlige rådgivning, som vores kunder i Spar Nord Rebild og i Spar Nord i øvrigt sætter pris på, fortæller Lisa Kjær.

Siden medio 2015 har det været Spar Nords politik at udlodde mindst 2/3 af årets nettoresultat i udbytte under forudsætning af, at bankens kapitalmålsætninger er indfriet. Således indstiller Spar Nords bestyrelse til generalforsamlingen, at der udbetales et kontant udbytte på 5 kroner per aktie svarende til et samlet udbytte på 627 millioner kroner, der kommer de i alt 8.462 aktionærer i Spar Nord i området omkring Støvring, Nibe, Svenstrup og Terndrup til gode.

 

Billedet viser Område Rebilds ledergruppe, fra venstre: Afdelingsdirektør Jan Hansen, Støvring Afdeling Direktør Lisa Kjær Afdelingsdirektør Bjørn Drejer, Nibe Afdeling Afdelingsdirektør Torben Kirk, Terndrup Afdeling Afdelingsdirektør Poul W. Andersen, Svenstrup Afdeling.

Share.

Der er lukket for kommentarer.