Rent drikkevand i Rebild Kommune sikres for under én krone i daglig merudgift pr. husstand

0

På et stormøde med repræsentanter valgt blandt alle Rebild Kommunes vandværker var der forleden gode nyheder for læsere, som holder af rent drikkevand, – og hvem gør ikke dét..?

Den gode nyhed er, at en solidarisk ordning, hvor vandværkerne i en slags gensidig forsikringsordning med sikring af rent drikkevand i fremtiden, blot vil få vandprisen til at stige med 1 – 1,50 kr. pr. kubikmeter, eller ca. 300 kr. pr. husstand, som er ensbetydende med under én kroner pr. dag for en typisk husstand.

Der er stor interesse for vand-samarbejdet i Rebild Kommune, hvor den omtalte arbejdsgruppe i nogle måneder har arbejdet med sagen.

Centerchef Claus Riber, Rebild Kommune, indledte fremlæggelsesmødet forleden, og han kunne fortælle, at meget byrådspolitikerne er meget positivt stemt over for et samarbejde mellem

 Denne melding blev bakket op af formand for teknik- og miljøudvalget Kim Edberg Andersen, som måtte prioritere at deltage i aftenens byrådsmøde og derfor optrådte i et videoindslag i stedet: – Der er stor politisk opbakning til, at vandværkerne indledte et samarbejde om at sikre rent vand til borgerne i Rebild Kommune, lød det fra videomaskinen. 

Vil stifte et Amba

Idéen fra arbejdsgruppen er at stifte ”et godt gammeldags Amba”, altså et såkaldt Andelsselskab Med Begrænset Ansvar.

Baggrunden er et lovkrav om at beskytte de boringsnære områder, en beskyttelseszone, som er fastlagt for hvert enkelt vandværk.

Alle vandværker skal med lodsejerne, der har arealer indenfor beskyttelseszonen aftale vilkår for anvendelsen af arealerne, så der ikke anvendes pesticider eller andre kemikalier på arealerne. 

Det betyder, at der kan opstå krav om kompensation til lodsejerne og eventuelt ligefrem krav om, at vandværkerne skal købe de pågældende arealer.

Kan blive RIGTIG DYRT

For flere vandværker kan der blive tale om betydelige beløb, som egentlig skal udredes af det enkelte vandværks forbrugere.

Arbejdsgruppen ønsker, at alle vandværker skal stå sammen om en solidarisk løsning, så udgifterne ved beskyttelseszonerne kan blive dækket via det foreslåede Amba.

Herved vil alle forbrugere bidrage ensartet til grundvandsbeskyttelse uanset forholdene i det enkelte vandværk.

I første omgang forventer arbejdsgruppen, at prisen for vand vil stige med 1 til 1,50 kr. pr. kubikmeter. Det vil for den enkelte private husstand betyde en årlig meromkostning på ca. 300 kr.

Efter aftenens orienteringsmøde, hvor der var en positiv stemning for forslaget, vil der om et halvt års tid blive indkaldt til en stiftende generalforsamling, og håbet er naturligvis, at alle vandværker vil tilslutte sig idéerne om et samarbejde.

Share.

Der er lukket for kommentarer.