Røde Kors Rebild udvider vågetjenesten og overvejer demens-vennearbejde

0

Røde Kors Rebild er en forening i fuldt vigør. Medlemmer og bestyrelse arbejder til stadighed for at udvide hjælpearbejdet. Aktuelt kunne formand Jesper Bendix på generalforsamlingen i Medborgerhuset i Terndrup forleden konstatere, at vågetjenesten er blevet udvidet siden 2016, og Preben Kloster har været på kursus i ”Demensvenner”: – Det kommer vi helt sikkert til at høre mere til, fastslog Jesper Bendix.

– Besøgstjenesten har haft Projekt Nørager på dagsordenen med henblik på at få oprettet en besøgstjeneste dér, og det er lykkedes med Ældresagen som samarbejdspartner, lød den positive formandsmelding, og Jesper Bendix glæder sig over, at besøgstjenesten efter ”den fælles fødsel” nu hviler i Ældresagens regi. – Mona ringer stadigvæk til alle de, der gerne vil have et opkald. En fantastisk aktivitet, der hviler helt i sig selv – og bare fungerer uden de store armbevægelser.
Genbrugsbutikkerne har stadigvæk et rigtig godt tag i kunderne, salget er fortsat rigtig flot: – Især er jeg rigtig glad for, at Terndrup-butikken er ved at have lige så stor omsætning som de andre butikker; – det er godt gået, og de tre butikker har omsat for lige knap én million kroner, hvilket er meget flot, lyder det anerkendende fra formanden.

Indsamling blev en prøvelse
– Indsamlingen i oktober blev i 2017 noget af en prøvelse, konstaterede Jesper Bendix. – Vi har besluttet, at vi gerne vil sige ja tak til at få hjælp fra hovedkontoret til at kontakte vores indsamlere, men det gik ikke helt som forventet – så flere steder fik vi ikke indsamlere nok til at fylde de mange ruter, der er i byerne.
– Til gengæld er vi ved at få sammensat et nyt team til at håndtere indsamlingen i både Suldrup og Støvring – så det er min overbevisning, at vi fremover får det til at køre bedre, lovede formanden.
Julehjælpen var igen i 2017 lavet sammen med SuperBrugsen, og samarbejdet fungerede til alles tilfredshed.
– I 2017 har vi valgt – kun at sende familier af sted på sommerferier, frem for børn på sommerlejr.
– Vi er, igen i år, inviteret til at komme og besøge afdelingen i Mariager Fjord, når de afholder deres fælles frivilligdag for deres, Arden og vores afdeling. En anderledes måde at opleve, hvordan Røde Kors fungerer på i andre afdelinger, samtidig med, at vi selv kan få lov til at præsenterer vores egen afdeling.
– Vi vil forsætte de gode arbejde i 2018. Alle aktiviteter skal måske ses efter, og vi skal drøfte, om der er noget vi kan gøre for at vi kan få endnu bedre aktiviteter spredt ud over hele kommunen.
Formanden fortalte videre, at Røde Kors Rebild overvejer, hvad foreningen kan gøre på flygtninge-området. Der har været afholdt et møde med Kommunen for at høre, hvor Røde Kors kan gøre en forskel.
Ved valgene blev formand Jesper Bendix genvalgt. Til bestyrelsen genvalgtes Kirsten Mortensen og nyvalgt blev Jane Hamer. Begge suppleanter Else Marie Hedegaard og Bente Bislev blev genvalgt. Som Revisor ønskede Lynge Terp og Jørgen Thomsen ikke genvalg. Nyvalgt blev Irma Jensen og Elisabeth Von der Hude.

FOTO:Røde Kors Rebilds tre genbrugsbutikker omsatte for næsten én million kroner i 2017.

Share.

Der er lukket for kommentarer.