Rold Skov OK etablerer orienterings-talentcenter i Rold Skov

0

Rold Skov Orienteringsklub sætter nu en række stærke kompetencer i spil for at etablere et talentcenter for orienteringsløb i Rold Skov. Etableringen sker som en konsekvens af det ungdoms- og talentarbejde, som klubben har arbejdet med gennem de seneste par år, og tager sigte på både at levere dygtige og velfungerende løbere til ungdomslandsholdet, men også kommende ledere indenfor orienteringsidrætten.

For et par år siden udbyggede orienteringsklubben det omfattende ungdomsarbejde med et ekstra lag, som skulle målrettes de ældste og mest talentfulde ungdomsløbere, der havde lyst og mod på at træne mere målrettet såvel fysisk som teknisk. Initiativet blev dengang støttet at Rebild Kommunes talentpulje og betød, at klubbens unge løbere for første gang kom på sejrskamlen til flere danske mesterskaber. En bedrift som netop er sket i weekenden for 3. år i træk ved DM Sprint.

Disse erfaringer har givet mod på endnu mere, og derfor præsenterer den aktive klub nu et helt nyt og ambitiøst koncept omkring etablering af et talentcenter indenfor orienteringsløb.
Talentcentret har 2 væsentlige målsætninger. Dels skal der udvikles orienteringstalenter med udgangspunkt i et inkluderende, professionelt og fagligt miljø, hvor den enkelte unge løber sættes i fokus, og dels vil man gennem initiativet medvirke til at skabe helstøbte unge, som gennem udvikling af deres sociale kompetencer og samvær med andre unge rustes til at vælge både eliteløber, men også ledervejen.

Talentcentret retter sig selvfølgelig mod klubbens egne løbere, men udvides til også at inkludere unge løbere fra andre nordjyske klubber. Styregruppeformand Jesper Franch fra Rold Skov Orienteringsklub, som til daglig arbejder som lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, understreger betydningen af, at de unge løbere matches med løbere fra andre klubber. Vi skal skabe en rød tråd gennem hele arbejdet med at udvikle løbernes tekniske og fysiske kompetencer lige fra arbejdet i Talentcentret og helt frem til de relevante muligheder og tilbud fra Dansk Orienterings-Forbund og Team Danmark tager over.

Udover en bredt tilrettelagt fysisk og teknisk træning skal der også arbejdes med det mentale og evnen til at fokusere på konkurrencesituationen samt det, at præstere under pres. Derfor tilknytter vi en række stærke kompetencer til talentcentret, som netop har fokus på disse aspekter.
Klubben råder selv over flere uddannede trænere, som har gennemgået diplomtræner uddannelsen i orienteringsforbundet, og som selv har erfaringer fra deltagelse på landshold og i internationale konkurrencer. Den daglige ledelse af den tekniske træning lægges i hænderne på talenttræner Johan MacLassen og fysisk træner Lasse Svenningsen, men planerne er at supplere egen indsats med et forum af trænere fra orienteringsforbundet og andre store klubber, som kan bidrage med den faglige sparring, understreger Jesper Franch.

Det er tanken at talentcenteret også skal være åbent for løbere fra andre klubber i Nordjylland. Dels har vi behov for at løbe i andre end de hjemlige terræner i Rold Skov for at blive dygtigere, men samværet med andre løbere fra andre træningsmiljøer er givende for den personlige udvikling, supplerer Jesper Franch. Derfor indeholde projektet også en medfinansiering fra andre aktører og samarbejdende klubber, men der er naturligvis behov for lokal finansiering, i og med at initiativet udspringer fra og vil have sit væsentlige virke i netop Rebild Kommune.

Og her kommer Talentpuljen ind i billedet, for der er billedligt talt mange sidegevinster for kommunen ved initiativet. Dels sætter det Rebild Kommune på den nationale scene for outdoor aktiviteter, foruden at det skaber direkte synlighed, når løberne fra Rold Skov OK kommer på præmiepodierne til danske mesterskaber. Men initiativet skaber som nævnt også helstøbte unge, som lærer at arbejde med personlige mål og egen udvikling. Og det er stærke kompetencer, som de kan bruge i deres videre færd som unge og senere hen voksne indbyggere i en innovativ og udviklingsorienteret kommune med fokus på det gode og aktive liv.

FOTO:
TC-formand Jesper Franch (til venstre) og fysisk træner Lasse Svenningsen planlægger en træning

Share.

Der er lukket for kommentarer.