Smuk, stemningsfyldt indvielse: En sten og en sang for frihed og fred

0

Den lille mindeplads ved Hollandshus på Buderupholmvej nord for Skørping kunne knap rumme den store flok af børn og lærere fra Skørping Skole og de mange andre deltagere, der havde sat hinanden stævne fredag formiddag i sidste uge for at indvie en ny mindesten for to frihedskæmpere, der mistede livet under Anden Verdenskrig.
Men de to frihedskæmpere og deres indsats for Danmarks frihed fik også en helt ny sang.
I dagens anledning havde Peter Borup, lærer på Skørping Skole, forfattet sangen ”Som et barn af et barn”, som her fik sin første opførelse.
Sangen er en hyldest til det mod og den viljekraft, som frihedskæmperne udviste under Besættelsen, og som der stadig er brug for, hvis vi vil bevare frihed, fred og demokrati.

Før sangen havde Uffe Westerberg fra Rold Skov Natur- og Kulturcenter fortalt om baggrunden for den nye mindesten, og Ole Rønnest fra Frihedskampens Mindefond havde – uden at vide det – lagt op til sangen og dens budskab ved at minde alle om, at det ikke bare er ved højtidelige lejligheder, vi skal mindes de, der fald for Danmarks frihed.
– Nej, mindet om dem bliver også holdt i live hos alle, som i deres liv og daglige gerning holder fast i de tanker og idealer, de levede og døde for, sagde Rønnest.

Den ene skudt, den anden
sendt til Neuengamme
Poul Ib Gjessing og Harald Hein, de to frihedskæmpere, var medlemmer af den berømte Hollandshus-gruppe, der i sommeren 1943 modtog våben, sprængstoffer og radioudstyr fra Storbritannien ved Madum Sø.
De blev senere arresteret af den tyske besættelsesmagt og overlevede ikke krigen. Gjessing blev dømt til døden for sabotage af en tysk krigsret og henrettet den 23. juni 1944 i Ryvangen i København. Hein blev sendt til koncentrationslejren Neuengamme i Tyskland, hvor han døde den 5. februar 1945.

Markering af 75-års dagen
for den fatale ildkamp
Fredag var valgt, fordi det da var præcis 75 år, at træfningen ved Hollandhus fandt sted.
Sent på aftenen den 17. august 1943 havde den 23-årige Niels Erik Vangsted sammen med 11 andre frihedskæmpere fra Aalborg modtaget seks containere, som blev kastet ned af en engelsk flyver ved Madum Sø.
På vej mod Aalborg i deres lastbil blev de opdaget af en tysk patrulje. Nord for Skørping opgav gruppen at slippe fra tyskerne.
Lastbilen blev standset og alle forsøgte at undslippe i skoven. Ti slap væk, men da skuddene døde hen, lå Niels Erik Vangsted tilbage, dræbt af tyske riffelkugler.
En anden fra gruppen, 27-årige Poul Edvin Kjær Sørensen, blev såret og taget til fange af tyskerne.
Resten af gruppen slap væk. Udover deres to kammerater efterlod de en sønderskudt lastbil og de seks containere.
Få dage senere dømte en tysk krigsret Poul Edvin Kjær Sørensen til døden, og han blev henrettet den 28. august 1943 som den første danske frihedskæmper.

Hændelsen ændrede Niels
Danmarkshistorien
Træfningen ved Hollandshus skulle komme til at ændre Danmarkshistorien.
Det var første gang, danske modstandsfolk kom i åben ildkamp med tyske soldater. Vangsted og Sørensens brutale død sendte chokbølger gennem befolkningen, og i Aalborg kom det til blodige demonstrationer. Også andre steder i landet blev der demonstreret. Mindre end to uger efter træfningen trådte den danske regering tilbage i protest mod besættelsesmagtens stigende brutalitet. Fra den 29. august var Danmark om ikke i krig med Tyskland så i al fald færdig med samarbejdspolitikken. Danmark var på vej til at blive en af De Allierede.

Et flot lokalt samarbejde
Siden 1993 har Vangsted og Sørensen været æret og mindet ved Hollandshus. At Harald Hein og Poul Ib Gjessing nu også har fået en sten her, er tidligere politiassistent Erik Lottrups fortjeneste. Lottrup gjorde tjeneste under de dramatiske dage i Aalborg i august 1943, og kom med forslaget, da han i 2017 blev interviewet af Henrik Bugge Mortensen til dokumentarfilmen ”Træfningen ved Hollandshus”.
Udover Lottrup har mange gode kræfter været involveret ikke mindst Ole Rønnest fra Frihedskampens Mindefond, Henrik Bugge Mortensen og Peter Borup. Jutlander Bank i Skørping har bidraget økonomisk til den nye sten og til at forny malingen på de gamle, mens Rold Skov Natur- og Kulturcenter har koordineret det hele.

FOTO: Ole Rønnest fra organisationen Frihedskampens Mindefond under indvielsen af den nye mindesten.
Foto venligst udlånt af Niels Nørgaard Nielsen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.