Spejderne spejder efter købere til 37. udgave af Y’s Mens Nyt

0

”Nu får du måske besøg af et par spejdere”, lyder det fra Østhimmerlands Y’s Mens Club. Spejderne vil gerne sælge Y’s Men’s Nyt, annonce- og lodseddelavisen Østhimmerlands Y’s Men’s Club laver en gang om året. I år er det 37. gang avisen udgives.

– Vi håber, borgerne vil tage godt imod spejderne og købe en avis, – og gerne flere, lyder det fra Y’s Mens Clubben, som dækker hele det østhimmerlandske område.
Overskuddet går fortrinsvis til spejdergruppernes arbejde og til støtte for børne- og ungdomsarbejde i området, samt end-videre til velgørende formål her i Danmark og i udlandet.
Aviserne blev overleveret til spejderlederne ved et arrangement i sidste uge, hvor spejderledere fra Østhimmerland var inviteret. Der var et godt fremmøde, og der blev som sædvanligt trukket lod om tre gange 500 kr til spejdergrupperne.
Arrangementet var krydret med et foredrag, som blev holdt af tidligere lærer Leif Pedersen fra Støvring. Han fortalte om John Steinbecks historie om ”Perlen”. Det er en temmelig barsk fortælling om de indfødtes livsvilkår i Mexico for en del genera-
tioner siden. Det er livsvilkår vi også kan genkende noget af i vores samfund, om end almindeligvis knap så hårdt.

Barske vilkår
Selv om livsvilkårene mange steder på kloden er umenneskeligt barske, går det ifølge Y’s Mens Club trods alt den rigtige vej, så det betaler sig at gøre en indsats for de dårligt stillede mennesker ude i verden.
– Den nu afdøde svenske professor Hans Rosling har skrevet en meget interessant bog, ”Factfulness”, der som navnet siger, beskriver den faktuelle udvikling i verden, lyder det fra Y’s Mens Club.
– Han fortæller f.eks. at i løbet af de seneste 20 år er andelen af verdens befolkning, som lever i ekstrem fattigdom næsten halveret. Det har medvirket til at ca. 75% af jordens befolkning nu lever i mellem indkomstlande. Det harmonerer med, at den gennemsnitlige levealder for jordens befolkning er steget.
– I år 1800 var den gennemsnitlige levealder 31 år, nu er den steget til 72 år. Der er dog stadig ca. en milliard mennesker der må leve for én dollar om dagen, så der er fortsat stort behov for hjælp.
Videre fortæller han det forbløffende, at næsten alle verdens børn er vaccineret mod en eller flere sygdomme i dag. De fleste har altså en vis adgang til moderne sundhedspleje.
På uddannelsesområdet er der også sket fremskridt. 60 % af pigerne i lavindkomstlande afslutter uddannelsen i underskolen.

Indsats betaler sig
Der kunne refereres en lang række andre faktuelle oplysninger fra bogen. Det positive er, at udviklingen trods alt har givet bedre levevilkår for rigtig mange mennesker, men der er stadig flere hundrede millioner der lever i ekstrem fattigdom.
Det kan altså betale sig at gøre en indsats, derfor arbejder vi i Y`s Men for at kunne støtte de mennesker der er vanskeligt stillede.

Share.

Der er lukket for kommentarer.