Tilfredshed med ny affalds-sortering hos Rebild-borgerne

0

I en forbrugerundersøgelse blandt borgerne i Rebild Kommune erklærer over 80% sig tilfredse med genbrugscontaineren, som i efteråret blev leveret til samtlige husstande som supplement til den kendte container til blandet husholdningsaffald, – den såkaldte ”dagrenovation”.
Kim Edberg Andersen, den nye formand for Teknik- og Miljøudvalget fra årsskiftet, er særdeles glad for opbakningen til øget genbrug fra det kæmpestore flertal af kommunens indbyggere.

I september blev de nye genbrugscontainere taget i brug, til sortering af plast, metal, pap og papir, og sorteringsordningen er godt i gang.

96% føler sig ifølge undersøgelsen godt informeret om, hvordan affaldet skal sorteres.
Hele 2424 borgere tog sig tid til at besvare undersøgelsen, som Rebild Kommune gennemførte i januar, og det høje antal besvarelser med god aldersspredning giver undersøgelsens resultater tyngde.

Generelt er der stor tilfredshed med informationen, både i forhold til levering af genbrugscontaineren og med informationsmaterialet, som kom sammen med containeren – i begge tilfælde er 96% af borgerne tilfredse eller meget tilfredse.

99 % sorterer deres affald
Hele 99% af de borgere, som deltog i undersøgelsen, har svaret, at de benytter genbrugscontaineren.
– Det er glædeligt at se, at borgerne bakker op om at sortere og genanvende deres affald. Undersøgelsen viser også, at seks ud af ti borgere er tilfredse med genbrugscontainerens størrelse og med tømningsfrekvensen. De borgere, der ikke har plads nok i deres container, kan uden beregning bestille en ekstra, fortæller udvalgsformand Kim Edberg Andersen.

En ekstra container gratis
Der er ikke i øjeblikket planer om at ændre størrelsen på genbrugscontaineren eller tømningsfrekvensen, selv om der fra visse sider har lydt kritik, fordi de pågældende fandt genbrugscontainerne for små. Derimod har alle husstande mulighed for gratis at bestille en ekstra container til genbrugssortering på mail affald@rebild.dk, eller via selvbetjeningsløsningen ”Bestil affaldscontainer” på rebild.dk.
Aktuelt har 120 husstande benyttet sig af dette tilbud.

Baggrund og fakta
I Danmark vil vi gerne blive endnu bedre til at sortere og genanvende vores affald. Faktisk skal vi genanvende 50% af husholdningsaffaldet inden 2022, har regeringen besluttet. Et skridt på vej mod det mål er, at alle borgere sorterer deres affald i genbrugscontaineren, og her må Rebild Kommunes borgere nærmest siges at være de rene dydsmønstre og forbilleder for den øvrige del af landet.

Indtil nu svarer de indsamlede mængder plast- og metal- affald til forventningerne om ca. 2-300 tons pr. år i Rebild Kommune. Indsamlingen af plast, metal, pap og papir er dermed et vigtigt led i at opnå målet om 50% genanvendelse af husholdningsaffald inden 2022. Der er allerede nye affaldsdirektiver på vej fra EU med nye krav, og det forventes, at et af de næste skridt bliver krav om indsamling af madaffald.

FOTO: Medarbejdere på Reno Nord
i fuld sving med at sortere affald
fra forbrugernes ”dagligvare-overskud”.

Share.

Der er lukket for kommentarer.