Trods sibirisk vinterkulde med frostrekord er der varm optimisme i byggeriet

0

I både januar og februar var der lige mange virksomheder, der så positivt og negativt på de næste måneders beskæftigelse og omsætning. Det viser byggeriets konjunkturbarometer.

– Der er sibirisk kulde udenfor. Men varmen breder sig i skurvognene og i kranernes førerhuse. Det er første gang i 10 år, at byggeriets forventninger til fremtiden ikke er negativ, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.
Samlet set er det et forholdsvis optimistisk dansk erhvervsliv, der har taget hul på 2018.
Både byggeriet og servicesektoren har positive forventninger til omsætning og beskæftigelse, mens industrien dykker lidt i målingen fra Danmarks Statistik.
– Det ændrer dog ikke på udsigten til en bredt funderet fremgang i erhvervslivet, der lover godt for 2018, lyder det fra Bo Sandberg.

Mangel på medarbejdere
Som en naturlig konsekvens af de senere års fremgang i bygge og anlæg, er mangel på medarbejdere rykket øverst på listen af udfordringer. Både i januar og februar er der dog sket et fald på landsplan – senest fra 25 til 23% – i andelen af byggevirksomheder, der bliver begrænset i deres produktion, fordi de ikke kan skaffe de medarbejdere, de har brug for.

– Selv om byggeriets konjunkturbarometer er korrigeret for normale sæsonudsving, kan det ikke afvises, at vinterperioden spiller ind. 1. kvartal er traditionelt det mindst travle i bygge- og anlægsbranchen, så der er ingen grund til at tro, at udfordringen med at skaffe kvalificerede medarbejdere er ved at gå væk af sig selv. Den er kommet for at blive, men det er også en mere positiv udfordring end hvis, der ikke var nok at lave, siger Bo Sandberg.
Udlændinge begrænses
– Ind imellem kan man også læse sig til en frygt for, at det fremover skulle blive sværere at tiltrække udenlandske medarbejdere i takt med, at det for eksempel går bedre i Polen, som nu også selv så småt begynder at mangle arbejdskraft. Men her er det altså vigtigt at slå fast, at det ikke er udbuddet af østeuropæisk arbejdskraft, der sætter grænsen for, hvor mange der får job i Danmark – heller ikke selv om Polen kalder lidt flere af sine håndværkersønner hjem. Det er og bliver Folketingets selvvalgte begrænsninger af udenlandske medarbejderes adgang til det danske arbejdsmarked, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

Share.

Der er lukket for kommentarer.