Af Hans Bjørn

”På to ekstraordinære generalforsamlinger har sangforeningen ”Bælum Sangkor” besluttet at lukke efter 63 år”.

Så kort kan det siges, at en af Østhimmerlands kendte og i mange år respekterede kulturinstitutioner har indstillet sit virke. 

For mange af os, der har været med gennem årene, er det vemodigt at sige farvel. 

Det skyldes bl. a. den ånd, der gennem mange år herskede i koret, ikke mindst forårsaget af stifteren og lederen gennem de første 39 år, ungdomsskoleforstander Gunnar Kragelund og hans kone Marie Kragelund.

Gunnar Kragelund kom i efteråret 1954 til Bælum for at oprette en ungdomsskole. 

Det var i de bygninger, hvor der før havde været landbrugsskole. Da en vandhane skulle repareres, tilkaldtes den lokale smed, og mens han arbejdede, sang han af livets lyst, og derfor kom Kragelund og Holger Hansen, som smeden hed, til at tale om ”det at synge”. Holger Hansen foreslog Kragelund at oprette et sangkor. Sådan blev det, og den første øveaften var i november 1955. 

Sammen med sin kone Hanne blev Erling Pehn, Bælum medlem af Bælum Sangkor i 1962, og han husker stadig nogle af de allerførste sangere. Det var navne som nævnte Holger Hansen, kæmner Richard Binderup, stationsforstander Haubro, Sparenielsen, Michael Bundgaard fra Smidie og fra realskolen kom Edith Jørgensen og Svend Aage Højen. Det første kor havde ca. 20 medlemmer. Erling Pehn fortæller, at man satsede meget på danske sange og danske komponister som Carl Nielsen og Laub, men det blev hurtigt udvidet, og det blev antallet af sangere også.

Korsangen blev aldrig kedelig, for Kragelunds viden om musikken og teksterne var omfattende, og samværet blev næsten som at være på en højskole. Og man sluttede altid med en sang fra Højskolesangbogen. En tradition der blev videreført længe efter Kragelunds ledelse.

Sidenhen indledtes et samarbejde med korene i Skørping og Store Brøndum. Hvert år i maj havde vi Rådhuskoncert i Terndrup, og vi var med til indvielsen af det nuværende Comwell Hotel i Rebild. Selv om Kragelunds uddannelse slet ikke var til det, kastede han os ud i store musikværker som f. eks. ”Fynsk Forår” af Carl Nielsen, Niels W. Gades ”Elverskud”, Haydns ”Årstiderne” og dele af Händels ”Messias” samt en del flere.

Bælum Sangkor har i alle årene været medlem af Danske Folkekor, og herfra blev der i mange år udgivet nye værker, som vi indlemmede i repertoiret og lod som om, vi aldrig havde sunget andet. 

Da Bælum Sangkor var blevet en kendsgerning, blev en af traditionerne, at man den sidste søndag formiddag før jul stillede op på ”De gamles Hjem” i Terndrup. Pladsen kunne være lidt trang og lokalet måske ikke egnet til skønsang, men for beboerne og alle sangerne var denne tilbagevendende begivenhed noget, der hørte julen til. 

Traditionen døde desværre, da man fik ”ældrecenter”.

Gennem tiden har Bælum sangkor deltaget i mange store stævner og rejser både i ind- og udland og for de, der deltog, knytter sig mange gode minder.

Da Kragelund fik problemer med sit helbred, besluttede vi at se os om efter en ny dirigent og leder. Heldet var med os, idet Bjarne Martin, der havde været musiklærer på Sct. Annæ skole i København, var flyttet til Hadsund. Han overtog koret og gav os nye impulser, og repertoiret blev udvidet, og det blev antallet af sangere også. En overgang var vi mere end 40 sangere, der kom fra mange steder i Østhimmerland. Koret fik status som et ”Egnskor”. Bjarne Martin stillede dog også større krav til sangerne. Bl. a. forlangte han, at vi skulle synge rent – helt rent! Det gik så vidt, at efter en koncert i Terndrup kirke kom en tilhører og sagde: ”Hvad pokker er I for et kor, I synger jo rent!”

Efter otte år ønskede Bjarne Martin at stoppe. 

Herefter fik vi en ung og uprøvet dirigent, der hed Hanne Møller. Hvad hun manglede af erfaring og kendskab til det klassiske repertoire, havde hun i ”gåpåmod” og optimisme. Hendes styrke var hovedsagelig i den rytmiske musik. Nu var tiden også kommet, hvor man indledte et samarbejde med organisten ved Bælum Kirke, Ingelise Bjørnvig, der sammen med andre musikere medvirkede ved den årlige julekoncert i Bælum Kirke.

Efter 16 år ønskede Hanne Møller at stoppe på grund af arbejdspres, og da antallet af sangere efterhånden var dalet, blev man enige om, at der skulle ske noget overraskende for at holde liv i Bælum Sangkor. Det lykkedes at lave to julekoncerter ved hjælp af en ”gæstedirigent”, men vi måtte erkende, at patientens liv ikke stod til at redde.

Bælum Sangkor har i alle 63 år holdt til på Østhimmerlands Ungdomsskole, hvor vi under skiftende forstandere altid er blevet godt modtaget.

Share.

Der er lukket for kommentarer.